This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

8. novembra 2008 – ustanovujúce zhromaždenie (v rámci ASP predložená iniciatíva na zakladanie AUS vo Vojvodine)29. novembra 2008 – konštitutívna schôdza, zvolené vedenie AUS, Rada AUS (predsedníčka Mária Andrášiková z Petrovca, podpredsedníčka Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice, tajomníčka Viera Papová z Pivnice, členovia Mária Gašparovská z petrovského gymnázia, Vladislava Lovásová zo selenčskej základnej školy, Ondrej Kotváš z Padiny, Ruženka Ďuríková z Erdevíka a Katarína Hricová zo Starej Pazovy).


Rada Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojovodine

Rada Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojovodine

(Vo voľných rozhovoroch analyzoval sa aktuálny stav a potreby vo vyučovaní sloven. jazyka v ZŠ a stredných školách. Prítomní navrhli, že Aktív môže pomáhať pri zaraďovaní slovenčinárov do výučby, urobiť archív ukážkových hodín, vypracovať jednotlivé plány a programy, ktoré si každý učiteľ môže modifikovať podľa vlastných potrieb. Redaktorky Ústavu pre učebnice vyzvali učiteľov, aby im dávali sugestie alebo pripomienky k jestvujúcim čítankám. Schôdza bola uzavretá ukážkovými hodinami (Power Point prezentácie) zo slohu (M. Andrášiková) a z jazyka (Z. Lenhartová a M. Kotvášová-Jonášová).

Podkategórie

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440