This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Z udelenia cien Samuela Tešedíka1

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov 24. septembra 2021 v Novom Sade boli slávnostne udelené ceny Samuela Tešedíka. Zriaďovateľmi uvedených cien sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe. Udelením cien a pamätných listov slovenským učiteľom zo Srbska, Maďarska a Rumunska sa určitým spôsobom vzdáva hold učiteľskému povolaniu akо ај všetkým tým, ktorí svoj pracovný vek venovali výchove mladých generácií v duchu slovenského národného povеdomia a vštepovali im do sŕdc lásku k reči svojich predkov a kultúrnu identitu.

Slávnostné udelenie uznaní svojou prítomnosťou poctili: Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Jaroslav Javorník, biskup SECAV v Srbsku, Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Srbsku, Natália Hrnčiarová, konzulka na Veľvyslanectve SR v Srbsku, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MO Petrovec MSS a predsedníčka Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej na Slovensku, Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS a Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva v Srbsku.
Členovia tohtoročnej poroty na udelenie cien a pamätných listov boli: Mária Andrášiková, predsedníčka ASP, Katarína Čamborová, dlhoročná pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku a podpredseda MSS, Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre Dolnú zem, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti a Ľudmila Šomráková, stredoškolská profesorka na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, predsedníčka Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a predsedníčkou poroty bola Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe. Moderátormi podujatia boli Mária Andrášiková a Pavel Hlásnik a program hrou na klavíri spestrili mladé umelkyne Iveta Kováčová a Xenija Vujačićová z Báčskeho Petrovca.
Cenu Samuela Tešedíka v roku 2021 získali: Svetlana Zolňanová zo Srbska a Mária Cégeňová z Maďarska – za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu a vedeckú prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí a Štefan Beracko z Rumunska – za celoživotné dielo. Pamätný list Samuela Tešedíka v roku 2021 získali: Ruženka Ďuríková zo Srbska a Miluška Koniariková z Rumunska – za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s mládežou v komunitách zahraničných Slovákov a Jarmila Jonášová zo Srbska – za celoživotný prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov pri príležitosti životného jubilea.

 

Z udelenia cien Samuela Tešedíka2

 

Zdroj:
https://www.rada.org.rs/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/2144-z-udelenia-cien-samuela-tesedika

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440