This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Zmluva ASP

V utorok 19. októbra 2021 v Belehrade predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková podpísala zmluvu medzi Republikou Srbska - Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré zastupuje ministerka Gordana Čovićová a Asociáciou slovenských pedagógov, združenia, ktoré dvadsať rokov pôsobí na uchovávani, zveľaďovaní a modernizovaní slovenského národnostného školstva vo Vojvodine v Srbsku. 

Predmetom zmluvy je ministerstvom schválený projekt Asociácie slovenských pedagógov 

Posilnenie kompetencií učiteľov a vyučovania a vedenia pedagogickej dokumentácie v slovenskom  jazyku ("Jačanje kompetencije nastavnika i izvođenje pedagoške dokumetacije na slovačkom jeziku"). Projekt sa zrealizuje v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440