This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

- zjednotiť všetkých slovenčinárov-učiteľov (bezohľadu, na ktorom stupni vyučujú), aby spoločnými silami pracovali na povzdvihnutí slovenskej vzdelanosti
- sledovať a riešiť aktuálne problémy a prispieť k skvalitneniu výučby sloven. jazyka na všetkých základných školách a stredných školách vo Vojvodine
- prispieť k skvalitneniu slovenčiny a jej spisovnej podoby v podmienkach slovensko-srbského bilingvizmu


V doterajšej činnosti AUS sa ako najvýznamnejšie formovali tri základné oblasti:

1. Aktivity vyplývajúce z projektov (učitelia-slovenčinári píšu projekty a uchádzajú sa o finančné prostriedky na ich realizáciu. Finančné prostriedky sú hlavne zo Slovenska (USŽZ), NRSNM a z Pokrajinského sekretariátu pre menšiny)


2. Odborné prednášky, semináre (odborné prednášky tunajších a zahraničných odborníkov; organizátori a realizátori seminárov sú ASP a Výbor pre vzdelávanie NRSNM)3. Aktivity súvisiace s riešením problémov v oblasti vyučovania sloven. jazyka v ZŠ a stredných školách, spolupráca s Výborom pre vzdelávanie NRSNM, s Ústavom pre učebnice, prezentácie kníh …

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440