This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

1.       0324/RS/2017 Kalendárne zvyky a sviatky – IX. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučvacím jazykom slovenským

2.       0326/RS/2017 Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti)

3.       0327/RS/2017 Čaroslov – spoločný internetový časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

4.       0328/RS/2017 Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine

5.       0434/RS/2017 Detská výtvarnícka kolónia Makovička

6.       0463/RS/2017 Rozhlasová súťaž recitátorov

7.       0466/RS/2017 Moji slovenskí predkovia

8.       0468/RS/ Posedenie so spisovateľom

9.       0469/RS/ Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme

10.   0481/RS/2017 O kvalite slovenskej detskej tlače  a učebníc vo Vojvodine

11.   0483/RS/2017 Z dejín vojvodinských Slovákov

12.   0486/RS/ Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež

13.   0527/RS/2017 Edukácia slovenských učiteľov prírodných a spoločenských vied

14.   0567/RS/ 2017 Výmenný zájazd žiakov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci so žiakmi Slovenskej základnej školy v Sarvaši

15.   0583/RS/2017 Využitie príručky Matematika od stredoveku po 18. storočie vo výučbe matematiky

16.   0585/RS/2017 Žiaci žiakom

1. MULTIMÉDIA VO VÝUČBE PRIMÁRNEHO A SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA (autorka projektu Anna Medveďová) – realizácia 28.-30. augusta 2012
2. LETNÝ ZBOROVÝ KEMP (autorka projektu Anna Medveďová) – realizácia 23-25. augusta 2012
3. ROZHLASOVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH RECITÁTOROV (autorka projektu PaedDR. Svetlana Zolňanová) – realizácia 10. novembra 2012
4. PRIEBEŽNÁ AKTUALIZÁCIA A ÚDRŽBA WEB. STRÁNKY www.aus.org.rs - AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY VO VOJVODINE (autorka projektu Mária Andrášiková) – realizácia 14. decembra 2012
5. ROZPRÁVALI MI ...ZLOMKY SPOMIENOK Z PERA ŽIAKOV – IV. SEMINÁR PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (autorka projektu Mária Andrášiková) – realizácia 1. decembra 2012
6. PRIEBEŽNÁ AKTUALIZÁCIA A ÚDRŽBA WEB. STRÁNKY www.caroslov.rs - SPOLOČNÝ ČASOPIS ŽIAKOV SLOVENSKÝCH ŠKÔL VO VOJVODINE (autorka projektu Mária Andrášiková) – realizácia 16. decembra 2012
7. PRIATELENIE S HUDBOU – MÔŽEM BYŤ TÝM, ČÍM CHCEM – TVORIVÁ DIELŇA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (autorka projektu Mariena Stankovićová-Kriváková) – realizácia 15. decembra 2012

- Literárna karavána – žiaci žiakom (nerealizovaný)
- Rozprávali mi ... (zlomky spomienok – z pera žiakov (nerealizovaný)
- Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov (realizovaný)
- Internetový Čaroslov – naša skutočnosť a budúcnosť(realizovaný)
- Priebežná aktualizácia a údržba webovej stránky www.aus.org.rs – Aktív učiteľov slovenčiny vo Vojvodine (realizovaný)

- Počiatky AUS vo Vojvodine (nerealizovaný)

- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS (nerealizovaný)

- Vypracovanie panelu:Príjimame, obohacujeme, odovzdávame! (nerealizovaný)

- Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách
 

- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS vo Vojvodine
- Vypracovanie panelu:Prijímame, obohacujeme, odovzdávame!
- Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminar pre žiakov-členov redakcií školských časopisov
 

 Projekt pod názvom Vypracovanie panelu: Prijímame, obohacujeme, odovzdávame! sa začal realizovať začiatkom novembra a sviatočné otváranie nového interiérového vybavenia učebne slovenčiny bolo 17. decembra 2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Projekt bol finančne podporený ÚSŽZ v Bratislave a Pokrajinským sekretariátom pre menšiny.

 Projekt pod názvom Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine bol realizovaný čiže webová stránka Aktívu učiteľov slovenčiny bola vytvorená a zapísaná v internetových katalógoch www.aus.org.rs 20. decembra 2010. Žiadateľ projektu je Asociácia slovenských pedagógov a odborný garant projektu Mária Andrášiková, prof. slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440