This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Nové číslo nášho online časopisu ČAROSLOV – ročník XI. číslo 16 – december 2023

Ku koncoročným sviatkom a pred ukončením prvého polroka, čaroslováci opäť začarovali a  vydali 16. číslo internetového Čaroslovu. Najnovšie číslo Čaroslovu v rozsahu 77 strán, je príťažlivé na pohľad a má zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujúci obsah.

Čítať ďalej: Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov

4. decembra 2023 mnohopočetná divadelná karavána navštívila Slovenské gymnázium,  základnú školu, materskú školu a kolégium v Maďarsku. Úhrnne 38 petrovských žiakov a 5 učiteliek zavítali do predvianočnej Békešskej Čaby. Bol to výmenný zájazd, 5. ročník jednodňového výchovno-vzdelávacieho projektu Asociácie slovenských pedagógov, koncipovaného ako stretnutie dvoch slovenských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Vojvodiny zo Srbska a Maďarska.

Čítať ďalej: Žiaci žiakom – tentoraz Lug

V tomto roku sa divadelný zájazd Žiaci žiakom, projekt Asociácie slovenských pedagógov, sa pohyboval po vopred pripravenej trase vo vojvodinských slovenských prostrediach. Tentoraz to bol Lug.

18. novembra 2023 dvadsiati žiaci spolu so svojimi štyrmi učiteľkami navštívili malebnú sriemsku dedinku Lug. Malú skupinku petrovských základoškolákov-divadelníkov, tanečníčok a učiteliek srdečne p

Čítať ďalej: Udelené Ceny Samuela Tešedíka

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku sú zriaďovateľmi prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov Ceny Samuela Tešedíka.

Čítať ďalej: Siedme stretnutie slovenských dolnozemských žiakov Mladí dolnozemci

Siedme stretnutie slovenských dolnozemských žiakov Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) v petrovskej škole

Od 14. – 15. septembra 2023 v petrovskej škole prebiehal v poradí 7. ročník seminára s medzinárodnou  účasťou žiakov a pedagógov z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), Iloka (Chorvátsko) a hostiteľskej petrovskej školy (Vojvodina, Srbsko). Úhrnne 40 žiakov a 11 pedagógov sa zúčastnilo tohto jedinečného dolnozemského podujatia.

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

V stredu 23. augusta 2023 v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku, zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková a Tatiana Naďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov v zahraničí Svetlana Zolňanová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Čítať ďalej: Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu na...

V piatok 12. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia školstva z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny a Srbska. Národnostné školstvo zo Srbska prezentovali členky školskej komisie pri ÚSŽZ: Mária Andrášiková, Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová.

Čítať ďalej: Z udelenia Ceny Ondreja Štefanka a medzinárodnej konferencie v rumunskom Nadlaku

V dňoch od 16. do 19. marca 2023 v rumunskom Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov prebiehalo udelenie Ceny Ondreja Štefanka s medzinárodnou konferenciou Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov v organizácii Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, na ktorej sa zúčastnili početní kultúrni a vedeckí pracovníci zo slovenskej Dolnej zeme a Slovenskej republiky.

Strategické ciele ASP:

  • Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.
  • Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440