This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka

V sobotu 21. augusta 2021 prebiehalo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Čamborová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Čítať ďalej: Jazyk náš materinský

V sobotu 29.mája sa v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci stretli najlepší žiaci ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Mali jediný cieľ, zmerať si vedomosti z materinského jazyka s rovesníkmi a svoju školu predstaviť v tom najkrajšom svetle.

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo slovenského jazyka na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci v sobotné predpoludnie 15.mája bolo hostiteľom republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl.

Čítať ďalej: Regionálna súťaž zo slovenčiny v Kulpíne

V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne sobotu 24. Apríla usporiadali súťaž zo slovenčiny pre žiakov najvyšších ročníkov základných škôk z Báčského Petrovca, Kulpína, Pivnice, zo Selenče a Starej Pazovy. Súťaže sa zúčastnilo súhrne 16 žiakov.

Čítať ďalej: Srbsko-slovenský slovník školskej terminológie

Dňa 27. februára 2021 v pivnickej škole prebiehalo ďalšie stretnutie Tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách. Súbežne, paralelne s vytváraním jednotnej školskеј terminológie tím pracuje na zhromažďovaní údajov a na vypracovaní dvojjazyčného školského pedagogického slovníka.

Strategické ciele ASP:

  • Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.
  • Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................242.013,37 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................50.000,00

Pokrajinský sekretariat.....................................................100.000,00

Národnostná rada..............................................................270.000,00

Ministerstvo osvety...........................................................300.000,00

V januári 2020 v Nadlaku (RU) prebiehala oslava 25. výročia plodnej práce Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Pri tejto príležitosti za aktívnu spoluprácu s KVSIK pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozenských Slovákov ďakovný list a plaketa bola udelená aj Asociácii slovenských pedagógov. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

31. januára 2020 v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

Čítať ďalej: Vypracovanie digitálnych materiálov

Sobota 20. februára 2021 bola určená na prezentovanie, predstavovanie a školenie v oblasti používania digitálnych nástrojov Wakelet, Book Creator, Learning Apps, Quizzes, Kahoot, Wordwall. Školenie prebiehalo v ZŠ 15. októbra v Pivnici za účasti učiteľov triednej výučby, ktorí učia v slovenských triedach. Týmto školením učitelia získali potrebné znalosti pri vypracovaní digitálnych materiálov: prezentácie, kvízy, zbierky, rôzne vzdelávacie hry, krížovky, testy, ktoré využijú vo svojich učebniach na hodinách riadnej výučby a na mimoškolských aktivítach, ale aj pri dištančnom vzdelávaní.

Čítať ďalej: Udelené prestížne uznanie - Cena Samuela Tešedíka 2020

Po zvučke, úryvku zo skladby dolnozemského skladateľa Mr. Jána Nosála Dolná zem sa v Starej Pazove v piatok 5. februára konalo v rámci 9. ročníka odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka.

Čítať ďalej: Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov v roku 2020

Už takmer pol druha desaťročia každý rok na Slovenských národných slávnostiach sa uskutočňuje aj Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a svetlo sveta pravidelne uzrie aj ďalšia brožúrka, ktorá sa prezentuje na tomto pedagogickom stretnutí. Tohto roku Slávnosti vystali, ale nevystala nová publikácia.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440