This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 01

4. decembra 2023 mnohopočetná divadelná karavána navštívila Slovenské gymnázium,  základnú školu, materskú školu a kolégium v Maďarsku. Úhrnne 38 petrovských žiakov a 5 učiteliek zavítali do predvianočnej Békešskej Čaby. Bol to výmenný zájazd, 5. ročník jednodňového výchovno-vzdelávacieho projektu Asociácie slovenských pedagógov, koncipovaného ako stretnutie dvoch slovenských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Vojvodiny zo Srbska a Maďarska.

Hostí zo Srbska srdečne privítala pani riaditeľka Edita Pečeňová. Divadielko O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miroslavovi si pozreli škôlkari a školáci a bolo súčasťou Slovenského týždňa, ktorý prebiehal práve v deň tejto jednodňovej návštevy. Po programe účinkujúci divadelného zájazdu strávili spoločné chvíle s hostiteľskou školou, oboznámili sa s jej školským životom a s prostredím navštívenej osady. Návšteva najstaršieho čabianskeho domu, predvianočné ozdoby na námestí a živý Betlehém určite všetkým účastníkom výmenného zájazdu nadlho utkvie v krásnej spomienke. Bolo to predvianočné dobrodružstvo petrovských žiakov a ich učiteliek, ktoré sa uskutočnilo vďaka finančnej podpory Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mária Andrášiková (autorka projektu)

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 02

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 03

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 04

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 05

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 06

Piaty ročník výmenného zájazdu petrovských žiakov 07

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440