This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Výtvarný žiacky tábor v Petrovci

V Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v sobotu 16. decembra usporiadali tradičné podujatie pre mladých nadaných výtvarníkov – 24. výtvarný tábor Makovička.

Čítať ďalej: Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť

NRSNM po 10-krát organizovala kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Súťaž sa uskutočnila v utorok,  28. novembra 2023 na Základnej škole Jána Kollára v Selenči.

Cieľom Projektu Poznaj svoju minulosť je prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia.

Čítať ďalej: Akreditované odborné zdokonaľovanie

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v rámci realizácie projektu Edukácia slovenských učiteľov pre naše školy usporiadala akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov slovenského jazyka, jazyka s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku a Chorvátsku. Odborné zdokonaľovanie za účasti 38 učiteľov sa uskutočnilo na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v piatok, 01.12. a sobotu, 2.12. 2023.

Čítať ďalej: 15. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku sa konalo na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku v organizácii za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

18. októbra 2023 v priestoroch Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci prebiehala projektová vzdelávacia aktivita (Learning, Teaching and Training Activity) Špecifiká vyučovania slovenčiny mimo územia Slovenska s dôrazom na kolízne jazykové javy v slovenčine a srbčine a využitie efektívnych vyučovacích metód – pracovný seminár pre učiteľov slovenčiny základných a stredných škôl v Srbsku. Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska, Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157.

Spolupráca s Národnostnými radami 1

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s národnostnými radami vlašskej, bunjevskej a bosnianskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie učiteľov na tri školské roky na Pedagogickom ústave Vojvodiny.

Čítať ďalej: Zasadnutie k spoločným dolnozemským projektom na rok 2023

19. apríla 2023 v priestoroch NRSNM prebiehalo zasadnutie k spoločným dolnozemským projektom na rok 2023, na ktorom sa analyzovali už tradičné spoločné dolnozemské projekty. Zasadnutia sa zúčastnili Pavel Hlásnik, Edita Pečeniová, Dušanka Petrášová, Mária Andrášiková, Ján Pavlis a Svetlana Zolňanová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v rámci realizácie projektu Kvalitné vyučovanie pre naše školy usporiadali akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 1. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2022 o 14.00 hod. v ZŠ 15. októbra v Pivnici.

Čítať ďalej: Detský tábor výtvarnej tvorby XXIII. Makovička

V sobotu 10. decembra v petrovskej škole bolo veľmi rušno, nebolo vyučovanie, ale Detský tábor výtvarnej tvorby Makovička. Na jednom mieste sa zoskupili deti našej školy z nižších a vyšších ročníkov, ale aj tí cezpoľní.

Čítať ďalej: Grafický tábor pre žiakov stredných škôl

Tohto roku sa profesorka výtvarnej kultúry na základnej a strednej škole v Báčskom Petrovci Mr. Daniela Marková pokúsila po prvýkrát zorganizovať grafický tábor pre žiakov stredných škôl. Jej prvotnou ideou bolo zoskupiť stredoškolákov aj z viacerých prostredí, ba i krajín.

Čítať ďalej: 13. ročník seminára pre žiakov z rozličných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v petrovskej škole

V sobotu 26. novembra 2022 v ZŠ Jána Čajaka sa v organizácii Asociácie slovenských pedagógov uskutočnil jednodňový seminár pod názvom Reminiscencia na nedožité 125. narodeniny akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Seminára sa zúčastnilo zo 50 žiakov a učiteľov s ôsmych základných škôl: z Kulpína, z Pivnice, z Kysáča, Lalite. Aradáča, Starej Pazovy, Kovačice a hostiteľskej školy.

Čítať ďalej: Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť

NRSNM po 9-krát organizovala kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok,  17. novembra 2022 na Základnej škole maršala Tita v Padine. V rámci súťaže sa rozdelili aj odmeny žiakom v rámci projektu Moji slovenskí predkovia. Projekt finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hosťom sa prihovorila Mária Galasová, riaditeľka hostiteľskej školy, Tatiana Naďová, doterajšia predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a odovzdala hostiteľskej škole darčeky, nástenné mapy pre kabinet slovenčiny. Koordinátorka a autorka projektu je Svetlana Zolňanová.

Čítať ďalej: Školenie pre našich učiteľov

V stredu 16. novembra 2022 sa na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci konalo odborné zdokonaľovanie učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vyučujú na základných školách. V úvodnej časti ukážkovú hodinu prezentovala so svojimi piatakmi externá osvetová poradkyňa pri Školskej správe v Novom Sade a profesorka slovenčiny na tamojšej škole Jarmila Pantelićová.

Čítať ďalej: Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci schváleného Kalendára vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovali metodický seminár v dňoch 21. – 22. 10. 2022 pod názvom Podporné aktivity na rozvoj slovenského jazyka.

Čítať ďalej: Školenie našich učiteľov v Banskej Bystrici

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  v organizácii Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied, Rektorátu UMB usporiadalo Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí na tému. Podpora kapacít a transfer inovatívnych didaktických metód. Na školení, ktoré prebiehalo od 28. 9. – 5. 10. 2022 v Banskej Bystrici, sa zúčastnilo 12 učiteľov zo Srbska,  pedagógovia 1. a 2. stupňa základných škôl.

Čítať ďalej: Šieste stretnutie slovenských dolnozemských žiakov Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo...

Od 15. – 16. septembra 2022 v petrovskej škole prebiehal v poradí 6. ročník seminára s medzinárodnou  účasťou žiakov a učiteľov z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko) a hostiteľskej petrovskej školy. Úhrnne 30 žiakov a 14 učiteľov sa zúčastnili tohto jedinečného podujatia.

Čítať ďalej: Aktív učiteľov slovenčiny a ďalšia časť projektu Posilnenie postavenia učiteľov na základných...

V sobotu 29. mája 2021 v rámci republikovej súťaži zo slovenského jazyka pre 8. ročník základných škôl prebiehal Aktív učiteľov slovenčiny (AUS). AUS od svojho vzniku až dodnes je pravidelnou súčasťou republikových súťažení zo slovenského jazyka. Pracovné stretnutie AUS prebiehalo v slovenskej učebni v petrovskej škole za účasti učiteliek slovenčiny z Pivnice, Selenče, Aradáča, Kovačice, Padiny a z Petrovca.

Čítať ďalej: Operatívne plány pre pestovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry

Dňa 30. marca 2021 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade Svetlana Zolňanová odprezentovala operatívne plány z pestovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry podľa nových schválených učebných plánov a programov. Prítomné boli učiteľky, ktoré učia tento voliteľný predmet v školách, v ktorých prebieha výučba v srbskom jazyku v rôznych prostrediach. Prítomné učiteľky sa pozitívne zmienili o nových operatívnych plánoch.

Čítať ďalej: Aktív učiteľov slovenčiny a príklady dobrej praxe

V sobotu 24. apríla 2021 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne v rámci regionálnej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmakov prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

V rámci Aktívu učiteľov slovenčiny sa realizovala ďalšia časť projektu Asociácie slovenských pedagógov pod názvom Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pre výučbu v slovenskom jazyku. Projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva, náuky a technologického rozvoja.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku 

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela  Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2021, a to najneskôr do 30. júna 2021 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Čítať ďalej: Realizácia projektu Posilnenie kompetencie učiteľov a vyučovania a vedenie pedagogickej...

Cieľom projektu Posilnenie kompetencie učiteľov a vyučovania a vedenie pedagogickej dokumentácie v slovenskom jazyku je podpora Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NMSNM) pri tvorbe nových učebných programov a plánov na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3., 4., 7. a 8. ročníku základnej školy. Taktiež odborná analýza nových učebných programov a plánov  pre učiteľov slovenského  jazyka s prvkami národnej kultúry v 1., 2., 5. a 6. ročníku ZŠ a umožnenie učiteľom využívať moderné IKT a digitálnych nástrojov.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440