This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Reminiscencia 01

V sobotu 26. novembra 2022 v ZŠ Jána Čajaka sa v organizácii Asociácie slovenských pedagógov uskutočnil jednodňový seminár pod názvom Reminiscencia na nedožité 125. narodeniny akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Seminára sa zúčastnilo zo 50 žiakov a učiteľov s ôsmych základných škôl: z Kulpína, z Pivnice, z Kysáča, Lalite. Aradáča, Starej Pazovy, Kovačice a hostiteľskej školy.

Projekt sa realizoval prostredníctvom tvorivých dielní, v ktorých so žiakmi pracovali učiteľky slovenčinárky Jarmila Pantelićová a Vesna Valihorová-Filipovićová a výtvarníčka  Daniela Marková. Žiaci inšpirovaní životom a tvorbou akademickej maliarky Zuzky Medveďovej umelecky oživili a posvietili si na jubilujúcu osobnosť z dejín vojvodinských Slovákov. Výsledkom ich kreativity sú slohové práce, vymyslený interview a komiksy.

Na začiatku podujatia sa všetci zoskupili v zborovni školy, kde ich v mene hostiteľskej školy privítala riaditeľka Zdenka Dudićová a v mene organizátora pozdravila predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková a podrobnejšie žiakom vysvetlila program tohto tradičného seminára.

Úvodom seminára Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, účastníkom seminára prichystala pútavú prednášku a zároveň aj prezentáciu o živote a diele našej prvej vojvodinskej akademickej maliarky. K tomu po prednáške zrealizovala aj vedomostný kvíz s darčekmi, aby si overila čo si žiaci zapamätali z prednášky . Za pomoci virtuálnej túry prítomní mali možnosť pozrieť si expozíciu vystavených prác našej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej cez VR okuliare.

V rámci žiackeho seminára pre učiteľov slovenčiny v zborovni petrovskej školy prebiehalo aj tradičné pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. Aktív je súčasťou Asociácie slovenských pedagógov a učitelia si posvietili na kritériá známkovania, s ktorými pracujú na školách. Pracovné stretnutie viedla osvetová poradkyňa Tatiana Naďová.

Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili aj Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, kde mali možnosť pozrieť si spomienkovú izbu , historickú izbu, galériu, ale aj samotné ubytovacie kapacity v internáte.

Na záver seminára Mária Andrášiková vyhodnotila seminár a všetkým účinkujúcim žiakom a ich učiteľom  sa poďakovala a zároveň im udelila aj spomienkové diplomy a darčeky.

Mária Andrášiková

autorka a realizátorka projektu

Reminiscencia 02

Reminiscencia 03

Reminiscencia 04

Reminiscencia 05

Reminiscencia 06

Reminiscencia 07

Reminiscencia 08

Reminiscencia 09

Reminiscencia 10

Reminiscencia 11

K výročiu Zuzky Medveďovej HL

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440