This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

zasadnutie

19. apríla 2023 v priestoroch NRSNM prebiehalo zasadnutie k spoločným dolnozemským projektom na rok 2023, na ktorom sa analyzovali už tradičné spoločné dolnozemské projekty. Zasadnutia sa zúčastnili Pavel Hlásnik, Edita Pečeniová, Dušanka Petrášová, Mária Andrášiková, Ján Pavlis a Svetlana Zolňanová.

Spoločné dolnozemské projekty 2023

Č.

Názov projektu

Gestor

Schválená suma

Termín

Poznámky

1.

Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov

NRSNM

4.000

29-30.09.

0379/RS

2.

Metodický časopis Slovenčinár

CSSM (Metod.centr.)

2.000

 

0335/HU

3.

Seminár slovenských dolnozemských pedagógov

CSSM

(Metod.centr.)

2.000

13-14.10.

0342/HU

4.

Cena Samuela Tešedíka

SEK

4.000

 

0196/RO

5.

Cez Nadlak je ... – prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi

DZSČR

8.000

21-24.09.

0202/RO

6.

Medzinárodný slovenský mládežnícky festival v Čerpotoku

DZSČR

7.000

 

0204/RO

7.

Spolu na javisku – stretnutie slovenských dolnozemských divadiel

CSSM

(Vertigo)

1.500

6-8.10.

0982/HU

8.

Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy

KVSIK

7.500

 

1157/RO

9.

Cena Ondreja Štefanka.

Sprievodná medzinárodná konferencia (presný názov konferencie naformuluje gestor neskôr)

KVSIK

7.000

16-18.03.

0517/RO

10.

Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť  na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2023

KVSIK

4.000

9-12.11.

0518/RO

11.

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností

MSS

1.000

12.08.

0137/RS

12.

XXIX. ročník detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom

CSSM

(Vertigo)

1.500

12-13.05.

0939/HU

13.

Čabiansky kalendár 2023

ČOS

1.500

 

0108/HU

14.

Stretnutie v pivnickom poli – 57. ročník

NRSNM

8.000+

3.500

 

0044/RS

0759/RS

15.

Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivá dielňa na udržiavanie slovenskosti)

ASP

1.500

14-15.09.

0468/RS

16.

Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme

DZSČR

2.000

3-4.11.

0209/RO

17.

Cena Pro Cultura Slovaca

ÚKVS

KVSIK

1.000

2.500

19-21.05.

0050/RS

0709/RO

18

Jarné nôty – festival vážnej hudby

MSS

(MOMS Petrovec)

1.500

jún

0588/RS

19.

Trojhlas – dolnozemská umelecká túra

ÚKVS

1.700

13.04.

0716/RS

 

 

Články z archívy 

 • 27 február 2021
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...
 • 28 apríl 2021
  Aktív učiteľov slovenčiny a príklady dobrej praxe
  V sobotu 24. apríla 2021 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne v rámci regionálnej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov...
 • 10 november 2017
  Cena Samuela Tešedíka 2017
    Udelili vzácne učiteľské ocenenie   V Nadlaku v dňoch 13. a 14.októbra bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a...
 • 05 január 2013
  V Petrovci Prvý seminár pre hudobne nadaných žiakov
  Možem byt tým, čím chcem Už tretiu sobotu za sebou v Základnej škole Jána Čajaka bolo rušno. Po...
 • 06 november 2018
  O 4. ročníku mladých dolnozemcov
  Mladí dolnozemci v Báčskom Petrovci po štvrtýkrát Na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci (Srbsko) prebiehalo dvojdňové...
 • 02 jún 2018
  Vedomosti zo slovenčiny na vysokej úrovni
  V sobotu 26.mája v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa túčastinlo 38 žiakov...
 • 10 december 2021
  Žiaci žiakom
   Po dlhej a namáhavej práci, konečne sa nám podarilo odcestovať do erdevíckej základnej školy, kde sme s veľkou radosťou vystúpili pred...
 • 19 október 2016
  Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka
  17. septembra 2016 v Báčskom Petrovci, na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom, zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.
 • 08 jún 2017
  Seminar v Žilinskom kraji
  Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia sa uskutočnil od 26. do 29.apríla 2017 za...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440