This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Žiaci to brali seriózne
V rámci 1. Biblickej olympiády v Hložanoch (16. marca) súťažili žiaci vyšších tried základných škôl, ktorí sa učia náboženstvo ako voliteľný predmet. Hložiansky evanj. farár Jaroslav Kopčok nám z pozície jedného z organizátorov objasnil, ako vznikla idea na priekopnícke podujatie:
– Podnet na usporiadanie Biblickej olympiády prišiel z Aktívu učiteľov náboženstva. Obdobné olympiády prebiehajú na Slovensku, odtiaľ sme prebrali model a prispôsobili sme ho našim pomerom. Mali sme iba jedno kolo, kdežto na Slovensku, keďže je i cirkev väčšia, súťaž má viac kôl.
– Čo bolo ústrednou témou prvej Biblickej olympiády?
– Témou prvého ročníka bol biblický patriarcha Abrahám. Testy, ktoré žiaci riešili, zahrnuli iba jednu časť Biblie, ale bola tam hŕba údajov. Žiaci si ich osvojili s vynikajúcim úspechom, čo je výsledok ich zodpovedného prístupu, ako i úsilia učiteľov náboženstva, ktorí s nimi v rámci príprav pracovali približne dva mesiace. Takmer polovica žiakov dosiahla 90-percentnú úspešnosť v riešení testov.
– Zastúpených bolo až 17 prostredí… 
– Z prihlásených neprišli iba predstavitelia silbašskej školy a z celkove 34 prihlásených žiakov na súťaži sa zúčastnilo 31. Skrátka spokojní sme tak s počtom súťažiacich, ako i s ich vedomosťami.
– Zakotví podujatie trvale v Hložanoch, alebo…?
– Súťaž bude putovného rázu. O tom, kde sa uskutoční 2. ročník, rozhodne päťčlenný výbor Biblickej olympiády.
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_asp_2013_13farar-kopcok.jpg
Hložiansky evanj. farár Jaroslav Kopčok s účastníkmi 1. BO
                                                                                                                                 J. Bartoš
30. 3. 2013 • 13 /4536/ • HLAS ĽUDU, s.22
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440