This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Dirigenti a kantori prišli na svoje
 
Asociácia slovenských pedagógov už mnohokrát konkrétnymi krokmi a podujatiami poukázala na široké pole pôsobnosti. Svojím ďalším úspešným podujatím opäť vzbudila záujem pedagogickej verejnosti, ale v hudobnom odbore, keď v dňoch 19. až 21. augusta v Petrovci zorganizovala Letný zborový kemp.
Kemp bol aj tohto roku medzinárodného rázu, keďže okrem účastníkov z Petrovca, Kulpína, Selenče, Bingule, Zreňanina, Starej Pazovy, ktorých bolo šestnásť, aj nadlackí Slováci mali svojich predstaviteľov. K tomu aj obsadenie prednášateľskej časti bolo medzinárodné, lebo okrem tunajších odborníkov svoje poznatky a skúsenosti z okruhu cirkevnej zborovej hudby účastníkom preniesol organista a dirigent zo Slovenska BcA. Vladimír Kopačík. Pracovné dielne mali na starosti profesorky hudobnej kultúry Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková a PaedDr. Juraj Súdi. 
-To, čo je zaujímavé pre tohtoročný kemp, je to, že sme dali dokopy kantorov, dirigentov a dokonca aj študentov hudby, čo znamená, že ASP podporuje všetky formy zborových zoskupení a snaží sa pomôcť im po didakticko-metodickej stránke, - hovorí Anna Medveďová, organizátorka podujatia. 
Okrem toho zaujímavou a praktickou pomôckou pre účastníkov boli aj pracovné skúšky cirkevných spevokolov z B. Petrovca a B. Palanky, s ktorými pracujú MgA. Janko Siroma a Vladimír Kováč. Na týchto stretnutiach si frekventati mohli všimnúť a osvojiť spôsoby práce s takýmito druhmi hudobných zoskupení.
Tretí deň kempu organizátor koncipoval viacej vo forme diskusie a organizácie, keďže sa hovorilo aj o problémoch v práci so speváckymi zbormi v jednotlivých prostrediach. Zmienili sa i o  kritériách pri výbere skladieb pre zbory, a to v tom zmysle, že vždy treba mať na mysli, aké   hlasové možnosti toho-ktorého hudobného telesa, a až potom sa treba podujať na výber a spracovanie skladieb. Na dôvažok na letnom zborovom kempe si účastníci spolu so svojimi metodikmi spresnili a spracovali skladby, ktoré na Stretnutí vojvodinských slovenských zborov (9. novembra) spoločne zaspievajú všetky zbory. 
Letný zborový kemp, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre kultúru NRSNM, naplnil svoje poslanie tým, že účastníci získali množstvo teoreticko-praktických poznatkov a zadovážili si veľa nových partitúr.
V. Dorčová-Valtnerová
24. 8. 2013 ∙ 34 / 4557/ HLAS ĽUDU, s. 35.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440