This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Realizacia skoleni pre slovenskych ucitelov 1

Na ZŠ v Pivnici, Kulpíne, Starej Pazove a v Рadine v priebehu novembra 2020 boli realizované školenia pod názvom Školenie učiteľov o uplatnení štandardov zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základného vzdelávanie a výchovy. Školenie sa organizovalo v spolupráci z Ústavom pre zabezpečenie kvality vzdelávania a výchovy z Belehradu.

Realizacia skoleni pre slovenskych ucitelov 2

Realizátorkami školenia sú Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová a na školení sa zúčastnilo spolu 93 učitelia 1. stupňa zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Školenie všeobecného významu je a akreditované na 8 hodín.
V tom istom čase prebiehalo aj on-line školenia pre učiteľov triedneho vyučovania, matematiky, zemepisu, dejepisu, biológie, chémie a fyziky Posilnenie jazykových kompetencií učiteľov v spolupráci s Centrom pre interaktívnu pedagógiu. Technická podpora pre toto školenie sú moderátorky Svetlana Zolňová a Tatiana Naďová. Školenie je na listine ministra ako povinné počíta 24 akreditovaných hodín.

Realizacia skoleni pre slovenskych ucitelov 3

 

Zdroj: 
http://rada.org.rs/sk/aktivity/aktivity-vyboru-pre-vzdelavanie/item/2030-realizacia-skoleni-pre-slovenskych-ucitelov

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440