This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Mlady dolnozemci 01

STRETNUTIE OČAMI ÚČASTNÍKOV

Žiaci ZŠ Josipa Kozarca z Josipovca v Báčskom Petrovci

Na pozvanie predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov, Márie Andrášikovej, tohto roku sa projektu Mladí dolnozemci na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, v dňoch 19. a 20. septembra 2019 zúčastnili aj žiaci z chorvátskeho Josipovca Punitovského. Toto podujatie medzinárodného rázu, ktorého sú spoluorganizátormi Asociácia slovenských pedagógov zo Srbska a ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, konalo sa už po piatykrát za sebou a zúčastnili sa ho žiaci a pedagógovia zo štyroch štátov, z Rumunska (Nadlak), z Maďarska (Békešská Čaba), z Chorvátska (Josipovec Punitovský) a zo Srbska (Báčsky Petrovec).

Na pozvanie predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov, Márie Andrášikovej, tohto roku sa projektu Mladí dolnozemci na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, v dňoch 19. a 20. septembra 2019 zúčastnili aj žiaci z chorvátskeho Josipovca Punitovského. Toto podujatie medzinárodného rázu, ktorého sú spoluorganizátormi Asociácia slovenských pedagógov zo Srbska a ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, konalo sa už po piatykrát za sebou a zúčastnili sa ho žiaci a pedagógovia zo štyroch štátov, z Rumunska (Nadlak), z Maďarska (Békešská Čaba), z Chorvátska (Josipovec Punitovský) a zo Srbska (Báčsky Petrovec). V predchádzajúcich štyroch ročníkoch sa na tomto podujatí, pokiaľ ide o Chorvátsko, zúčastňovali žiaci ZŠ Julija Benešića z Iloku. Preto, keď tohto roku pozvanie prišlo aj na adresu josipovskej základnej školy, s radosťou sme pozvanie prijali. Žiaci sa veľmi tešili, pretože v Srbsku nikdy neboli a bola to pre nich jedna nová a zvláštna skúsenosť, keďže mali možnosť pobudnúť v prostredí, v ktorom sa rozpráva po slovensky a nie je to Slovensko.

A tak v ten slnečný štvrtok, 19. septembra, v odpoludňajších hodinách, z Josipovca Punitovského do Báčskeho Petrovca pocestovali žiačky 6. ročníka - Viana Labak, Avanti Konjuh a Nika Smoljo a žiaci 7. ročníka - Lana Kukučka, Teo Kukučka, Tihana Hulak a Bruno Brandis, spolu so svojou učiteľkou slovenčiny, Boženkou Dasovićovou a školníkom Igorom Smoljom. V petrovskej škole na žiakov už netrpezlivo čakali ich hostitelia, žiaci z petrovskej školy, s ktorými sa najprv zoznámili prostredníctvom zaujímavých spoločenských hier a následne si ich zobrali k sebe domov na ubytovanie.
Učiteľov v zborovni ZŠ srdečne privítala predsedníčka ASP, Mária Andrášiková ako aj riaditeľka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Vlasta Werleová.

Mlady dolnozemci 02


Organizátori pre nás pripravili bohatý a veľmi zaujímavý program. V sobotu, 20. septembra, po raňajkách, žiaci mali možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín z niekoľkých predmetov na petrovskej škole - biológie, matematiky a fyziky. Naši žiaci si všetci zvolili biológiu a boli veľmi spokojní zaujímavým výkladom tamojšieho učiteľa biológie, Andreja Medveďa. Po spoločnej desiatej, mali literárne posedenie so spisovateľkou pre deti a mládež, Máriou Kotvášovou-Jonášovou. Stretnutie výstižne moderovala učiteľka slovenčiny na petrovskej základnej škole, Vesna Valihorová-Filipovićová. Odzneli tu úryvky zo spisovateľkiných najpopulárnejších poviedok a žiaci mali možnosť aj položiť otázky autorke, na ktoré ona veľmi úprimne, srdečne a pohotovo odpovedala. Bol to naozaj krásny spoločný zážitok a na záver, spisovateľka, inak učiteľka slovenčiny na základnej škole v Kovačici, každej zúčastnenej škole venovala svoj román pre mládež Mať 15 je také ťažké alebo Striptíz.
Po spoločnom obede, organizátori prichystali tri tvorivé dielne. Dve z nich boli z oblasti slovenčiny. Jedna skupina s vedúcou Vesnou Valihorovou.Filipovićovou sa venovala slohovým prácam inšpirovanými poviedkami z literárneho posedenia a druhú skupinu viedla učiteľka slovenčiny Jarmila Pantelićová, ktorá pre žiakov prichystala zaujímavý kvíz – vybrané slová hravým spôsobom. Tretia skupina žiakov, pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy Daniely Triaškovej, sa venovala tvorbe exlibrisu na námety poviedok autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej.
Predtým ako sme sa rozlúčili, hostitelia nás zaviedli do spoločnej obchôdzke obce. Najprv sme navštívili najstarší dom v Báčskom Petrovci, o ktorom nám pútavo rozprával kustód Zdeno Lončar, potom nás zaviedli do priestorov Združenia petrovských umelcov, kde o výstave a Združení žiakom porozprávala členka tohto Združenia, Anna Legíňová. Navštívili sme aj Galériu Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej akademickej maliarky z týchto priestorov. Kustód Zdeno Lončar žiakom porozprával aj o tom, aké to bolo zvláštne v tie časy, keď sa na Umeleckú akadémiu v Prahe dostalo skromné dedinské dievča z roľníckej rodiny. Zuzka Medveďová vybudovala bohatú a úspešnú umeleckú kariéru a Petrovčania sú preto na ňu s právom hrdí. Nakoniec sme navštívili výstavu Spolku petrovských žien, kde nás privítala a pútavým rozprávaním výstavou viedla profesorka slovenčiny v dôchodku, Mária Gašparovská, predsedníčka Spolku petrovských žien.
Vo svojom prejave predsedníčka ASP Mária Andrášiková prízvukovala, že medzinárodné stretnutie Mladí dolnozemci pod heslom – Tvorba a priateľstvo predovšetkým má za hlavný cieľ upevňovanie a rozširovanie dolnozemskej spolupráce a rozvíjanie slovenskej kultúrnej, národnej a jazykovej identity, pričom sa poďakovala Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý finančne zabezpečil realizáciu tohto podujatia.
My len môžeme dosvedčiť, že ide o skutočne kvalitný projekt, ktorý v úplnosti spĺňa svoj zámer a preto organizátorom prajeme ešte mnoho takýchto úspešných ročníkov.
Na záver sa chceme poďakovať našim milým hostiteľom z Báčskeho Petrovca za krásne strávené spoločné chvíle a dúfame, že sa stretneme aj v rokoch budúcich. Taktiež, ďakujeme za pohostinnosť a otvorenú náruč všetkým tým rodinám, u ktorých naši žiaci boli ubytovaní, veľmi sa tam dobre cítili a určite si ešte dlho budú spomínať na svoj pobyt v Báčskom Petrovci.

Boženka Dasovićová, prof.

Mlady dolnozemci 03

Mlady dolnozemci 04

 

Mlady dolnozemci 05

Mlady dolnozemci 06

Mlady dolnozemci 07

Mlady dolnozemci 08

Mlady dolnozemci 09

Mlady dolnozemci 10

Mlady dolnozemci 11

Mlady dolnozemci 12

Mlady dolnozemci 13

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440