This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Skolska komisia USZZ 03 resize

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. 

Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorej členmi sú Slováci žijúci v zahraničí – odborníci pôsobiaci v krajanských spolkoch a inštitúciách pokrývajúcich problematiku školstva, sa v tomto formáte stretla opäť prezenčne a obnovila tak po pandémii svoju pravidelnú činnosť.  Komisiu tvoria zástupcovia:
z Maďarska – Júlia Kucziková, riaditeľka školy v Novom Meste pod Šiatrom, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a kolégia v Békešskej Čabe a Michal Lászik, predseda Školského výboru CSSM,
zo Srbska – Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová koordinátorka NRSNM pre školstvo,
z Chorvátska – Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice,
z Rumunska  – Jarka Michalcová, inšpektorka pre slovenské školy, Teoretické Lýceum J. Kozáčka v Bodonoši
z Ukrajiny – Eva Dorohovič, riaditeľka školy v Užhorode.

Za ÚSŽZ sa zúčastnil  predseda Milan Ján Pilip, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a tajomníčka komisie Katarína Baranyaiová. Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zúčastnila Martina Malíková, riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce. Rokovanie viedol predseda sekcie, Pavel Hlásznik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Školská komisia bola založená ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a dlhodobo sa zaoberá otázkami skvalitňovania vzdelávania slovenských detí v predmetných krajinách a tým aj udržiavaním ich národného povedomia. Tohtoročné rokovanie  sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu bolo venované nasledovným témam: aktuálne postavenie a podpora slovenských žiakov, študentov a učiteľov vo vzdelávacom procese, riešenie akútneho nedostatku slovenských učiteľov, motivácia študentov k štúdiu pedagogických smerov, podpora vysielania slovenských učiteľov do slovenských národnostných škôl zo strany MŠVVaŠ SR, podpora mimoškolských aktivít v gescii ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR (tábory, školy v prírode, súťaže a pod.).

Rokovanie viedlo k sumarizácii záverov a odporúčaní na zlepšenie aktuálnej situácie vo vzdelávaní v jednotlivých krajinách. Niektoré z odporúčaní budú využité v rámci nastavenia konkrétnych úloh do pripravujúceho sa Akčného plánu na implementáciu schválenej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022-2026.

                                                                                                            Foto: Vladimír Linder

ZDROJ:  https://www.uszz.sk/v-bratislave-zasadala-skolska-komisia-uszz-pre-strednu-juznu-a-vychodnu-europu/

Skolska komisia USZZ 04 resize

Skolska komisia USZZ 05 resize

Skolska komisia USZZ 02 resize

Skolska komisia USZZ 13 resize

Skolska komisia USZZ 11 resize

Skolska komisia USZZ 09 resize

Skolska komisia USZZ 06 resize

Skolska komisia USZZ 07 resize

Skolska komisia USZZ 12 resize

Skolska komisia USZZ 10 resize

Skolska komisia USZZ 01 resize

Skolska komisia USZZ 08 resize

Skolska komisia USZZ 14 resize

Skolska komisia USZZ 15 resize

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440