This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Stala konferencia 0

Zborník zo Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí

Od 28. – 29. októbra 2022 sa konala Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí. Konferencia sa koná raz za dva roky. Čaká sa už len na posledné korektúry zborníka z minuloročnej konferencie a čoskoro bude zverejnený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

Stala konferencia 1

Stala konferencia 2

Stala konferencia 3

Akčné plány podľa schválenej krajanskej koncepcie na roky 2022 až 2026

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe príspevkov z minuloročnej Stálej konferencie a z pripomienok, ktoré krajania zaslali, zostavuje akčné plány pre jednotlivé štátne útvary (ministerstvá) v súlade so schválenou krajanskou koncepciou. Akčné plány budú definovať aj oblasti, kam prioritne pôjdu krajanské dotácie v jednotlivých krajinách. Čoskoro budú zverejnené akčné plány novými pravidlami udeľovania dotácií pre rok 2024.

Stala konf 1

Stala konf 2

Stala konf 3

Stala konf 4

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440