This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Stala konferencia 0

Zborník zo Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí

Od 28. – 29. októbra 2022 sa konala Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí. Konferencia sa koná raz za dva roky. Čaká sa už len na posledné korektúry zborníka z minuloročnej konferencie a čoskoro bude zverejnený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

Stala konferencia 1

Stala konferencia 2

Stala konferencia 3

Akčné plány podľa schválenej krajanskej koncepcie na roky 2022 až 2026

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe príspevkov z minuloročnej Stálej konferencie a z pripomienok, ktoré krajania zaslali, zostavuje akčné plány pre jednotlivé štátne útvary (ministerstvá) v súlade so schválenou krajanskou koncepciou. Akčné plány budú definovať aj oblasti, kam prioritne pôjdu krajanské dotácie v jednotlivých krajinách. Čoskoro budú zverejnené akčné plány novými pravidlami udeľovania dotácií pre rok 2024.

Stala konf 1

Stala konf 2

Stala konf 3

Stala konf 4

 

Články z archívy 

 • 20 november 2017
  Násobenie - do 1000
 • 14 november 2013
  5. Žiacky seminár v Petrovci
  Prišli na chuť filmárskemu remeslu  S cieľom neustáleho pestovania a zveľaďovania národnej identity u...
 • 17 júl 2016
  Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy
  24. mája 2016 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov...
 • 27 marec 2020
  VYUČOVANIE PRERUŠENÉ AŽ DO ODVOLANIA
  INFORMÁCIE OHĽADOM VYUČOVANIA NA DIAĽKU
 • 19 december 2016
  Gratulácia
  Do ďalšieho roka veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a dobrej energie!  
 • 11 september 2018
  Seminár pre slovenských učiteľov
  Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostej menšiny pozvali riaditeľov škôl a odborných...
 • 14 január 2020
  Na odbornom seminári
   V rámci projektu Žilinského samosprávneho kraja a za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich...
 • 11 apríl 2022
  Oblastná súťaž zo slovenčiny
  14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl...
 • 10 marec 2023
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440