This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Pre profesorov základných a stredných škôl v Báčke a Srieme s vyučovacou rečou slovenskou 12. decembra v ZŠ Jána Kollára v Selenči prebiehal jednodňový seminár pod názvom Poruchy v pozornosti. Viedla ho profesorka Mária Kozlíková, odborníčka zo Slovenska, a usporiadali ho spomenutá škola, Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Po príhovoroch predsedníčok Výboru pre vzdelávanie PaedDr. Svetlany Zolňanovej a ASP Márie Andrášikovej profesorka Kozlíková sa upriamila na možnosti učiteľov pri vzdelávaní a výchove detí so špeciálnymi potrebami.
J. Berédi
21 - 28. 12. 2013 • 51 - 52 /4574 -4575 / • HLAS ĽUDU, s.47

Články z archívy 

 • 21 august 2012
    Š T A T Ú T C e n y    S a m u e l a    T e š e d í k...
 • 05 január 2016
  Všetko najlepšie do nového roku 2016!
 • 30 jún 2019
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...
 • 20 december 2010
  - 26. februára 2010 v slávnostnej sieni petrovského gymnázia AUS usporiadal prezentáciu knihy Dr. M. Myjavcovej...
 • 05 január 2013
  Korelácia slovenčiny a dejepisu
  Tak ako na doterajších troch seminároch pre žiakov, aj na tohtoročnom štvrtom šlo predovšetkým o tvorbu,...
 • 16 február 2022
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...
 • 06 november 2018
  Z dvoch prameňov
  V dňoch 25. až 27. októbra v Stredisku SUZA v Bratislave prebiehala 13. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v...
 • 14 december 2019
  Cena Samuela Tešedíka v Békešskej Čabe - Učiteľstvo ako vznešený údel
  V dňoch 11. a 12. októbra 2019 v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe...
 • 08 jún 2017
  Cena Samuela Tešedíka 2017
  Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440