This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

prez1.jpg
Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov, na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, poriadal prezentovanie nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a nové osnovy založené na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj dodatkov z dejepisu.
prez2.jpg
 
Prezentácia sa uskutočnila 9. októbra na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pre sriem, 11. októbra 2017 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci pre región Báčka a 18. októbra na ZŠ maršala Tita v padine pre Banát. Prezentácia je 1. časť akreditovaného odborného zdokonaľovania pod číslom 949 v Katalógu.
 Témy:
• Mariena Korošová: Prezentovanie vzdelávacích štandardov pre základné školy
• Mária Andrášiková: Vzdelávacie výkony pre 5. ročník zo slovenského jazyka
• PaedDr. Svetlana Zolňanová: Vzdelávacie výkony pre 5. ročník zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry
• Dr. Anna Makišová: Prezentovanie vzdelávacích štandardov pre stredné školy
• Gabriela Gubová Červená: Prezentovanie dodatkov k učebným plánov a k učebniciam z dejepisu
 
Po ukončení prezentácie, školám boli rozdelené učebné pomôcky, ktoré sa zabezpečili z prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
prez3.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_11_prezentacija_prez4.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2017_11_prezentacija_prez5.jpg
 
prez6.jpg
 
prez7.jpg
 
prez8.jpg
 
prez9.jpg
 
prez10.jpg
 
 
Svetlana Zolňanová
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440