This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

V ZŠ MLADÝCH POKOLENÍ V KOVAČICI

Prednáška o zapisovaní priezvisk

Anička Chalupová

                Zápis rodných mien a priezvisk v slovenčine, ako aj preklad dokumentov fizických osôb sa v súčasnosti stáva veľmi dôležitou a zodpovednou prácou. Vo Vojvodine je tento problém zvlášť aktuálny, o ňom sa dosť diskutuje, chyby sa často stretávajú v praxi. Skôr sa zápisy do matrík konali vždy v štátnom jazyku, vo Vojvodine sa osobné mená a priezviská Slovákov písali v súlade s pravidlami srbského jazyka. Neskoršie boli vo Vojvodine uvedené dvojjazyčné preukazy, do ktorých sa mená a priezviská písali po srbsky a po slovensky. Dvojjazykové doklady mali aj príslušníci iných národnostných spoločenstiev. Meno a priezvisko sa v súčasnosti v doklade uvádza tak, ako je zapísané v matrike.

                Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny formovala tím odborníkov, ktorý má za úlohu urobiť zoznam slovenských priezvisk vo Vojvodine a k slovenskej podobe dopísať srbské zápisy latinkou a cyrilikou v súlade s platnou normou.  Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM ako spoločný projekt organizujú prednášky o zapisovaní priezvisk v úradných dokumentoch. V piatok 5. septembra t.r. na podnet profesorky slovenského jazyka Zuzany Lenhartovej bola takáto prednáška v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici. O transkripcii priezvísk hovorila univerzitná profesorka z Filozofickej fakulty v Novom Sade  Dr.Anna Makišová. Na stretnutí sa zúčastnilo 38 poslucháčov: učitelia a profesori z Banátu, ktorí učia v školách so slovenskou vyučovacou rečou a matrikárky Obce Kovačica.

                Záverom Mariena Korošová prezentovala možnosti zabezpečenia vydaní v slovenskej reči učebníc Ústavu pre učebnice Oddelenia v Novom Sade.

 

HLAS ĽUDU 37 /4612/ 13. 9. 2014

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440