This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................660.834,60 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Pokrajinský sekretariat.......................................................50.000,00

Národnostná rada.............................................................128.000,00

Príjmy z vykonaných služieb.............................................100.000,00

                                 Úhrne realizované príjmy:          978.834,60

Výdavky:

Didaktický, kancelársky a iný materiál................................143.162,15

Drobný inventár.....................................................................80.842,00

Trovy úhrad cestovných výdavkov........................................68.148,14

Trovy prepravy....................................................................213.000,00

PTT trovy...............................................................................27.332,69

Trovy internetu.......................................................................69.450,00

Trovy reklamovania a propagandy.........................................87.225,00

Trovy reprezentácie(strava účastnikov seminárov)...............198.500,37

Trovy ostatných služieb...........................................................73.000,00

Bankové trovy........................................................................12.185,80

Trovy poplatkov..........................................................................500,00

Negatívne menové rozdiely.........................................................482.72

                                

  Úhrne realizované výdavky:     973.828,87

 

Suficit                                                                                  5.005,73

 

 

 

Príjmy po projektoch:

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

 

Rozhlasová súťaž mladích recitátorov...........................................................800,00 eur 

X. seminár pre žiakov....................................................................................800,00 eur

Žiaci žiakom...................................................................................................600,00 eur

Mladí dolnozemci........................................................................................1.500,00 eur

Čaroslov..........................................................................................................500,00 eur

Vymenný zájazd žiakov..................................................................................490,00 eur

Zájazd detskeho zboru..................................................................................1.000,00 eur

 

Pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie:

 

Makovička.....................................................................................................50.000,00 din.

 

 

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440