This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

koordinacna_porada_v_bratislave-1.jpg

29. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016.

Po uvítacích slovách predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí pána Jána Varšu, slova sa ujala Katarína Čamborová -  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

koordinacna_porada_v_bratislave-2.jpg

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnili Svetlana Zolňanová a Zuzana Lenhartová, kým predstaviteľky Matice slovenskej v Srbsku boli Katarína Melegová Melichová a Anna Medveďová.

koordinacna_porada_v_bratislave-3.jpg

Podvečer Koordinačnej porady sa koordinátorka pre vzdelávanie stretla s prorektorkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici analyzovali možnosti uskutočnenie pedagogickej praxe pre študentov zo SR, ktorá by sa realizovala na slovenských školách u nás.

Svetlana Zorňanová

Zdroj: www.rada.org.rs

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440