This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal druhý v poradí seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.

Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kysáča, Kulpína, Hložian, a z Báčskeho Petrovca). Seminár bol zorganizovaný v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 Po úvodnej časti, v ktorej sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Ján Brna, predsedníčka ASP Viera Boldocká, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a iniciátorka seminára Mária Andrášiková, nasledovala pracovná časť. Pracovná časť sa začala prezentáciami a zhodnotením kvality školských časopisov účinkujúcich škôl. Učiteľky slovenčinárky resp. vedúci novinárskych krúžkov zmapovali školské časopisy (petrovské Okienko, hložianske Sedmokrásky, kulpínske dvojrečové Ozveny-Odjeci, kysáčske Naše perličky, pivnický časopis Naša škola, selenčská Halúzka, kovačické Okienko, erdevícke Đačko pero, v ktorom je iba jedna strana po slovensky, padinský časopis Mladosť, v Starej Pazove sa edukujú Poučkami zo slovenčiny a v Aradáči žiacky časopis zanikol v roku 1996), ktoré pravidelne alebo občas vychádzajú zo školských dielní. Skonštatované je, že tieto školské časopisy vychovávajú a poúčajú, vedú žiakov ku tvorivosti, k rozvíjaniu vlastných predstáv a u žiakov pestujú lásku k materskej reči. Pochvaluhodné je, že z roka na rok petrovské, selenčské a kovačické školské časopisy v rámci Pro Slavis v Žiline na Slovensku získajú ocenenia.

 Kým učiteľky slovenčinárky pracovali v rámci Aktívu učiteľov slovenčiny, redaktori Hlasu ľudu Anna Francystiová a Jaroslav čiep pre žiakov zorganizovali tvorivú dielňu. Spolu s 34 účinkujúcimi žiakmi zostavili koncepciu ukážkového spoločného časopisu, ktorý pomenovali Čaroslov. Formovali redakčnú radu, rozdelili si úlohy a spolu určili slovnú a grafickú podobu časopisu. Po spoločnom obede žiaci realizovali časť seminára. Novinári v teréne navśtívili petrovské gymnázium a internát, písali, ilustrovali, fotografovali a tvorili krížovky. Nakoniec všetko to dali do elektronickej podoby a potom nasledovalo tlačenie, kopírovanie zhotoveného časopisu a jeho umiestnenie na webovú stránku petrovskej základnej školy.
 Jednodňový žiacky seminár sa uskutočnil prezentáciou a zhodnotením spoločného úsilia, keď sa všetkým účinkujúcim organizátori zavďačili vhodnými darčekmi.
 Mladí novinári na seminári priamo získali informácie o žurnalistike, dostali možnosť na sebarealizáciu, na nové nápady, na neformálne učenie, na skvelú zábavu a na nadviazanie nových priateľstiev. Spolu strávili príjemné chvíle a zo seminára si domov odniesli dobrý pocit z dobre vykonanej práce.Mária Andrášiková

 

FOTOZÁBERY z druhého žiackeho seminára

prezentácia a zhodnotenie školských časopisov – učiteľky slovenského jazyka

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-096.jpg
Redaktori Hlasu ľudu
A. Francistyová a J. Čiep
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-086.jpg
Okienko
M. Andrášiková
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-088.jpg
Naša škola
V. Papová
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-090.jpg
Halúzka
V. Lovásová
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-087.jpg
Ozveny - Odjeci
T. Mitićová
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-089.jpg
Naše perličky
M. Madacká
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-092.jpg
Mladosť
J.Stanová
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-091.jpg
Ðačko pero
R. Ďuríková
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-095.jpg
J. Števková
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-093.jpg
Okienko
A. Zlochová
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-094.jpg
J. Dolinajová
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-082.jpg
Sedmokrásky

  b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-084.jpg  

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-099.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-097.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-100.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-101.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-102.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-085.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-105.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-120.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-121.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-122.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-125.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-104.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-124.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-003.jpg

Účastníci druhého žiackeho seminára

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440