This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Jednodňový seminár pre žiakov pod názvom Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov prebiehal 10. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Odborný garant projektu je Mária Andrášiková, prof.  slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a Výbrom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 žiakov a 15 učiteľov z rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou (základné školy z Padiny, Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca).
Vedúci tvorivých dielní boli: Anna Speváková učiteľka slovenského jazyka, Jarmila Pantelićová učiteľka slovenského jazyka a Mariena Stankovićová-Kriváková učiteľka hudobnej kultúry.


VÝZNAM A CIELE PROJEKTU:b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_tvorba-v-znameni-priatelstva.jpg
1. Účinná spolupráca a vzájomná komunikácia žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacou rečou slovenskou
2. Získať  vedomosti a zručnosti na vyučovaní aktraktívnym spôsobom
3. Rozvoj tvorivosti a inovatívnosti v procese osvojovania si vedomostí a zručností v písaní, zhudobňovaní textov a v umeleckom prednese
4. Poskytnúť žiakom priestor na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby
5. Naučiť sa spolupracovať a prezentovať výsledky svojej tvorivej činnosti pred verejnosťou
6. Projekt vedie ku konkrétnym výsledkom (spoločný kultúrno-umelecký program), pričom si žiaci osvojujú nové vedomosti
7. Pomáha odbúrať bariéru vzdialenosti medzi slovenskými školami vo Vojvodine

  Projekt sa realizoval podľa programu seminára. Program pozostával z prác troch tvorivých dielní literárnej, dramatickej a hudobnej. Vedúce dielní žiakov usmernili, ponúkli témy na umelecké prejavovanie a potom sa pracovalo v dielňach. Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili Dom Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka, Gymnáziun Jána Kollára a gymnaziálny internát. Výsledkom tretieho žiackeho seminára bol úspešný kultúrno-umelecký program všetkých účastníkov seminára, kde odzneli slohové práce, recitácie, scénky, hudobné čísla. Vyvrcholením programu bola báseň, ktorá vznikla v literárnej dielni, v hudobnej dielni bola zhudobnená a v záverečnom programe zahraná a odspievaná. Záverečný program sa nahrával a bol napálený na DVD (trvalý dokument žiackych aktivít na seminári), aby si ho mohla pozrieť aj širšia verejnosť.
 Žiakom účastníkom seminára zabezpečený bol didaktický materiál, stravovanie (obed) a dve   havranky s občerstvením. Tiež boli zabezpečené darčeky pre všetkých účastníkov seminára.

UZÁVERY ÚČASTNÍKOV:

- Vynikajúca spolupráca v rámci tvorivých dielní
- Úspešná výmena  zručností a vedomostí zo slovenského jazyka (sloh), umeleckého prednesu a hudobnej kultúry
- Krásne dojmy z návštevy Domu Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka, Gymnázia Jána Kollára a gymnaziálneho internátu
- Skvelá zábava a dobrý pocit z nového priateľstva
- Radosť z úspešného spoločného kultúrno-umeleckého programu

NAVRHUJE SA:
 Každoročne sústavné organizovanie seminárov pre žiakov z rozličných vojvodinských základných škôl, získanie vedomostí a ďalšie odhaľovanie tajov materinskej reči, nadviazanie a upevňovanie priateľstva.

                                                                               Odborný garant projektu
                                                                               Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440