This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_09.jpg
Vo štvrtok 18. decembra 2014 sa na pivnickej škole „15.októbra“ uskutočnilo odborné stretnutie na tému Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny – z praxe našich učiteľov. Obsah stretnutia bol určený učiteľom triednej výučby, učiteľom slovenčiny a odborným spolupracovníkom (školským pedagógom a psychológom). Stretnutie je akreditované Pedagogickým ústavom Vojvodiny a uskutočnilo sa s finančnou podporou Sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny.
Na úvod sa prítomným predstavili žiaci divadelným predstavením Pes Jeana Labadieho. Otváranie stretnutia patrilo riaditeľke školy Tatiane Naďovej. V príhovore vyjadrila potešenie z prítomnosti záujemcov o stretnutie, ktorého cieľom, ako povedala riaditeľka bolo prezentovať výdobytky a kus práce na škole. Vyjadrila prianie, aby takéto odborné stretnutia boli tradičné, aby prebiehali na pivnickej, alebo na inej, lebo v každej škole sú učitelia, ktorí sa majú čím pochváliť. Pripomenula, že odborné stretnutie je akreditované, čo znamená, že každá škola má tú možnosť a samým tým aj učitelia získať potrebné body. Nasledovala videoprezentácia z fotografií pivnickej školy pod názvom Spoznajte našu školu. 
Prvou prednášateľkou bola Vesna Kámaňová, profesorka slovenčiny na pivnickej škole, ktorá sa pokúsila pod názvom Slovenčina netradične prezentovať hodinu literatúry a dielo Jána Čajaka ml. Zypa Cupák. Prichystala ju žiakom modernou vyučovacou metódou brainstormingu, sympatickou metódou kreatívneho myslenia Šesť mysliacich klobúkov. 
Daniela Marčoková, profesorka triednej výučby z kysáčskej Základnej školy hovorila na tému Využitie inovatívnych metód na hodine slovenského jazyka. Zaujímavo prezentovala Model vyučovacej hodiny literárneho textu Hany Zelinovej O červenom smreku, ktorý má výrazný výchovný cieľ v ochrane životného prostredia. 
Kristína Šusterová, psychologička dôkladne hovorila na tému Metódy kritického myslenia a ich využitie vo výučbe. 
Tatiana Naďová, profesorka triednej výučby a riaditeľka školy hovorila na tému Použitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese a na tému Možnosti získania finančných prostriedkov z rozličných fondov. O interaktívnej tabuli sa zmienila veľmi pozitívne. Na pivnickej škole tabuľu získali cez projekt Slovak Aid, ale vysvitlo, že ju veľmi ťažko môž používať, lebo nemajú softvér po slovensky. Akurát sa pokúšajú získať si ho zo Slovenska, čo nie je jednoduché. Riaditeľka pripomenula aj to, že v budúcnosti budú musieť byť aj učebnice, a to, okrem tlačených aj digitálne, a škola si bude voliť, ktoré bude používať. Tiež novinkou je, že počet vydavateľov učebníc bude znatne menší ako doteraz. 
O zabezpečovaní finančných prostriedkov na informačno-komunikačné prostriedky riaditeľka Naďová povedala, že to robia cez projekty. Veľmi je ťažko získať informácie kde môž konkurovať. Preto existujú portály, kde sa zaplatí určitási úhrada, odkiaľ oznamujú o každom vypísanom súbehu. Náš Pokrajinský sekretariát pe vzdelávanie veľmi podporuje menšinové školy a na Slovensku Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí. Tiež vyzdvihla, že vprvomrade je podstatné mať ľudí, ktorí sú iniciátormi, priekopníkmi vo svojej práci. 
Na záver sa prítomní presťahovali do multimediálnej učebne, kde profesor informatiky Patrik Malina prakticky ukázal možnosti využitia interaktívnej tabule vo výuke rozličných vyučujúcich predmetov.
Stretnutie splnilo svoje predsavzatie, bolo užitočné a nanajvýš podnetné. 
 
Elena Hložanová
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_01.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_02.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_03.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_04.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_05.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_06.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_07.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_08.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_10.jpg  b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2014_pivnica_Odborne_stretnutie_ucitelov_v_Pivnici_11.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440