This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

komisia cst 2

V sobotu 19. septembra 2020  prebiehalo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik, Bianca Unc  a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran  a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

 Zo Srbska boli navrhnuté a zároveň  schválené dva návrhy na  Cenu Samuela Tešedíka na rok 2020. Rozhodnuté je, že Cenu Samuela Tešedíka za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí získa Anna Hrková, profesorka slovenského jazyka a literatúry v ZŠ mladých pokolení v Kovačici a Ružena Červienska za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

komisia cst 1

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440