This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

- 7. februára 2011 - pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny
Najviac o záverečnej skúške ôsmakov

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára).

pracovne-stretnutie-aus-1.jpg

Najprv schválili správu o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny (AUS) v roku 2010 a dosť obsiahly, ale reálny plán práce AUS na bežný rok, ktoré predostrela predsedníčka aktívu Mária Andrášiková. Potom sa s osobitnou vervou pustili do analýzy realizovaných skúšobných testov a do samotnej Zbierky úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a základnej výchove v školskom roku 2010/2011. Je to novinka, ktorá vystriedala doterajšie kvalifikačné skúšky na zápis do stredných škôl a týka sa všetkých ôsmakov, bez ohľadu na to, či sa mienia zapísať do štvorročných stredných škôl alebo do trojročných. Z oslovených 15 škôl, ktoré pred koncom prvého školského polroku robili skúšobné testy, informáciu o výsledkoch testu poslalo 13 škôl, a pre zasadnutie aktívu ich spracovala psychologička Tatiana Topoľská. Učitelia tak dostali reálny obraz o pripravenosti žiakov na túto skúšku a dopovedali si, kde treba so žiakmi ešte pracovať (napríklad v zorientovaní sa v rôznych tabuľkách). Zbierka má 333 úloh zo štyroch oblastí jazyka a literatúry a podľa náročnosti sú zoradené do troch úrovní: do základnej, strednej a pokročilej. Prípadné pripomienky k jednotlivým úlohám učitelia na výzvu redaktorky Ústavu pre učebnice Marieny Korošovej môžu vyjadriť osobne, telefonicky, e-mailom a najbližšie stretnutie na výmenu skúseností budú súťaže zo slovenčiny. Medziobecné súťaže budú 15. apríla v Pivnici, Kulpíne, Aradáči a v Starej Pazove, republiková súťaž pre základné školy bude 13. mája pravdepodobne v Selenči, pre stredné školy 14. mája na Gymnáziu v Petrovci. PaeDR. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, upozornila kolegov, že do konca marca musia vo svojich školách zorganizovať aj školské súťaže zo slovenčiny.


pracovne-stretnutie-aus-2.jpg

 V pokračovaní pondelkového pracovného stretnutia Mária Andrášiková predstavila webovú stránku AUS. Túto jej snahu pochválili predsedníčka ASP Viera Boldocká a S. Zolňanová, ktorá pripomenula, že je tento aktív so svojou premyslenou činnosťou asi jediný v týchto osvetových kruhoch mimo Slovenska. Stručne o tituloch v ústrety ďalšiemu školskému roku informovala redaktorka Ústavu pre učebnice Alena Pešková a na záver svojráznu debatu o jazykových dilemách zo školskej praxe podnietila jazyková redaktorka vo výslužbe Zuzana Medveďová-Koruniaková.  pracovne-stretnutie-aus-3.jpg

  pracovne-stretnutie-aus-4.jpg  

pracovne-stretnutie-aus-5.jpg

pracovne-stretnutie-aus-6.jpg

  

 

Anna Francistyová
Redaktorka Hlasu ľudu

(12.2.2011.7/4426/.HLAS ĽUDU)

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440