This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

zachovanie-slovenskosti-v-S.jpg
Otvorenie okrúhleho stola o zachovaní slovenskosti v Srbsku
„Matica slovenská v Srbsku sa rozhodla usporiadať okrúhle stoly na tému zachovania slovenskosti preto, že sme názoru, že nie so všetkým, čo sa nám deje v posledných rokoch na tomto pláne, môžeme byť spokojní. Jednak pritom musíme svoje zraky uprieť dovnútra našej komunity, jednak chceme poukázať aj na skutočnosť, že nie všetky zákonné a ústavné ustanovenia v oblasti uskutočňovania menšinových práv sa uplatňujú. Nie poväčšine preto, že by nám v tom niekto bránil, ale preto, že sme zľahostajneli,“ bolo počuť v úvodnom príhovore predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku Kataríny Melegovej-Melichovej v pondelok 16. decembra na záverečnom okrúhlom stole MSS.
Záverečnému rokovaniu predchádzali regionálne rokovania na uvedenú tému. Pre Banát sa uskutočnili v Zreňanine, pre Sriem v Starej Pazove a pre Báčku v Báčskej Palanke. O záveroch z týchto stretnutí prítomných v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci informovala tajomníčka Zdenka Chalupková. Podstatou rokovaní a diskusných príspevkov domácich a zahraničných referentov je, že základom slovenskosti v Srbsku je rodina, lebo rodičia sú tí, ktorí môžu vplývať na svoje deti a zapisovať ich do tried a do predškolských ustanovizní, kde sa výučba koná v slovenskej materinskej reči. Rodičov treba upovedomiť, že výučbou v slovenskej reči deti iba získavajú, lebo si vedomosti ľahšie osvojujú v materinskej reči. V príspevkoch sa prízvukovalo, že aj učitelia a vychovávatelia, ktorí pracujú so slovenskými deťmi, by museli ovládať slovenskú reč, lebo sa v praxi stretáme aj s prípadmi, že ich aj v slovenských prostrediach vyučujú pedagógovia, ktorí neovládajú slovenčinu. Ani naše povedomie nie je vždy také, aké by malo byť. Preto  slovenský jazyk treba používať v úradnom styku všade tam, kde to zákon umožňuje. Slovenské médiá treba využívať naplno, aby sa nestalo, že v dôsledku našej ľahostajnosti prestanú s prácou a zaniknú. Ťažko ich bude znovu aktivovať, resp. prinavrátiť. Na tomto fóre si posvietili aj na úlohu cirkvi, ktorá je veľmi významná, zvlášť keď ide o prácu s najmladšími a s mládežou.
Súčasným problémom vojvodinských Slovákov je nízke národnostné povedomie. Referenti evidovali aj zmenšený počet nápisov po slovensky na verejných ustanovizniach a nakoľko •jestvujú, často sú gramaticky nesprávne. Sudcovia a úradníci, ktorí by s verejnosťou mali komunikovať aj v slovenskom jazyku a v právnom konaní zastupovať Slovákov, často nepoznajú odbornú terminológiu. Naposledy sme svedkami, že sa zatvárajú aj súdne jednotky v slovenských prostrediach.
V obsažnej diskusii a v uzáveroch konferencie účastníci pripomenuli aj skutočnosť, že problém asimilácie musíme riešiť sami. Naše problémy nebude riešiť nikto iný, nakoľko my sami o to nemáme záujem. Preto je potrebná koordinácia medzi slovenskými ustanovizňami.
MSS z týchto tematických okrúhlych stolov plánuje vydať aj zborník prác, aby čím širšiu verejnosť animovala zamyslieť sa nad nie tak ružovou skutočnosťou, a potom aj nájsť spôsoby a modely aktívneho pretrvávania slovenského etnika v Srbsku.
J. Čiep
21. – 28. 12. 2013 • 51 – 52 / 4574 – 4575 / • HLAS ĽUDU, s.5

Články z archívy 

 • 20 december 2010
  - 20. decembra 2010 – realizovaný projekt AUS pod názvom Webová stránka pre súčasnú komunikáciu...
 • 10 marec 2023
  Finančná správa ASP za rok  2022
 • 10 marec 2023
  Strategické ciele ASP: Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách. Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného...
 • 30 jún 2019
  Edukácie učiteľov
  11. - 12. mája 2019 sa v Kovačici na Gymnáziu Mihajla Pupina a PU Kolibrík konalo metodicko - vzdelávacie podujatie pre pedagogických zamestnancov zo škôl...
 • 06 február 2011
   V piatok 30. a v sobotu 31. októbra 2009 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal...
 • 13 júl 2012
  Týždňový intenzívny kurz v Modre
     Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave každoročne organizuje Odborný...
 • 01 november 2014
  Rozhlasová súťaž recitátorov
  V sobotu 25. októbra 2014 sa v študiu M v Novom Sade uskutocnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých...
 • 07 marec 2017
  Dňa 6. marca 2017 v miestnostiach ASP zasadala Dozorná rada. Na zasadnutí boli prítomní členovia Dozornej rady: predsedníčka DR Anna Medveďová,...
 • 16 október 2022
  Udelili Cenu Samuela Tešedíka 2022
  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Asociácia slovenských pedagógov zorganizovala 12. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440