This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

V Petrovci zasadala školská komisia 1

V piatok 12. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia školstva z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny a Srbska. Národnostné školstvo zo Srbska prezentovali členky školskej komisie pri ÚSŽZ: Mária Andrášiková, Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová.

V Petrovci zasadala školská komisia 2

V rámci otvorenia sa prihovorili Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pavel Hlásznik, predseda tejto sekcie. Prítomných privítala i riaditeľka GJK Vierka Struhárová, pozdravné slovo mala i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a podujatie poctila i Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Srbsku.

Komisia zasadala po 7 mesiacoch, nakoľko po dohode upravila pravidelný dátum svojich ročných zasadnutí na mesiac máj. Na zasadnutí komisie boli prediskutované témy ako úloha ÚSŽZ v podporovaní slovenského národnostného školstva, implementácia novej Koncepcie a Vykonávacieho plánu, informácie o letných táboroch pre krajanské deti, organizovaných úradom v lete 2023 a informácie o vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Zo strany členov školskej komisie boli prezentované aktuálne projekty, ako aj prediskutované otvorené otázky ohľadom podpory ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR.

V rámci zasadnutia bola prítomným prednesená prezentácia nových publikácií Aha, Slovenčina! v rámci projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov. Prezentovala riaditeľka súkromnej jazykovej školy iCan Alona a I. Tunegová.

Budúce zasadnutie sekcie sa uskutoční v máji 2024 v Bratislave.

 

V Petrovci zasadala školská komisia 3  V Petrovci zasadala školská komisia 4

V Petrovci zasadala školská komisia 5

V Petrovci zasadala školská komisia 6

O priebehu zasadnutia si môžete prečítať taktiež v článku redakcie Hlas ľudu:

https://hl.rs/komisia-pre-skolstvo-sekcia-pre-strednu-juznu-a-vychodnu-europu-zasadala-v-petrovci/

Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie1

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440