This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraniči..................................662.655,22 dinárov
( 717.995,22- 55.340,00 odložené príjmy)
Pokrajinský sekretariát......................................................380.000,00
Národnostná rada SNM.....................................................40.000,00
Obec Báčsky Petrovec.......................................................45.000,00

Ostatní donátori.....................................................................7.800,00
Pozitívne menové rozdiely....................................................4.205,46
Aktivovanie odložených príjmov........................................12.701,00

                                  Úhrne realizované príjmy:         1.152.361,68

Výdavky:
Kancelársky materiál...............................................................491,40
Didaktický materiál..............................................................76.225,58
Drobný inventar....................................................................49.015,00
Knihy pre žiakov...................................................................57.400,00
Iný materiál...........................................................................10.000,00
Úhrady pre prednašateľov na semináre.......................... 6.271,00
Trovy úhrad cestovných výdavkov......................................26.270,00
Trovy odborných služieb...................................................209.000,00
Trovy ubytovania na seminároch......................................42.850,00
Trovy prepravy.......................................................................49.445,00
PTT trovy................................................................................25.887,00
Trovy na propagácie............................................................45.930,00
Trovy reprezentacie(strava účastnikov semináru).......140.395,34
Trovy ostatných služieb.....................................................382.819,00
Amortizácia vybavenia.........................................................12.701,00
Bankové trovy........................................................................14.753,82
Trovy poplatkov...........................................................................300,00
Negatívne menové rozdiely...................................................3.461,09

                                  Úhrne realizované výdavky:       1.153.215,86

                                  Deficit                                                     854,18


Príjmy po projektoch:

Rozhlasová suťaž recitátorov..................................................................1.000,00 eur  Úrad
Letný zborový kemp...................................................................................1.500,00 eur  Úrad
                                                                          ..........................................40.000,00 din Narodnostná rada

Vedecká porada-Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka.................1.500,00 eur Úrad
                                                                                                                 ............ 50.000,00 din Pokrajinský sekretariát

S úctou a vďakou – žulový pomník na Jána Čajaka....................................540,00 eur Úrad
                                                                                               ........................150.000,00 din Pokrajinský sekretariát

Predbežna aktualizácia a údržba web stránky-Aktív slovenčinárov..,.......645,00 eur Úrad
Predbežna aktualizácia a údržba web stránky-Čaroslov............................645,00 eur Úrad
Edukácia slovenských učiteľov prirodných vied..,,,......................................600,00 eur Úrad
Výtvarný tábor Makovička................,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................80.000,00 din Pokrajinský sekretariát
Seminár pre žiakov Vychutnajme si čaro filmárskeho remesla...,......50.000,00 din Pokrajinský sekretariát
Kurz pre učiteľov so slovenskou vyučovacou rečou.......,.................,.....50.000,00 din Pokrajinský sekretariát
Účasť na 2. časti kurzu Multimédia............,,,,,,.........................................800,00 eur Úrad – vrátené prostriedky
Pre bežnú činnosť prijaté prostriedky z rozpočtu obce Báčsky Petrovec..............45.000,00 din

Strovené nasledovne:
PTT trovy...............................................................................18.087,00
Trovy úhrad cestovných výdavkov.......................................6.270,00
Trovy reprezentácie..............................................................9.932,58
Bankové trovy......................................................................11.193,69
Trovy poplatkov.........................................................................300,00

                                                                                úhrne:     45.782,67

                                                                                              

účtovníčka ASP
Katarína Slavková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440