This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Srbsko slovensky slovnik skolskej terminologie

Dňa 27. februára 2021 v pivnickej škole prebiehalo ďalšie stretnutie Tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách. Súbežne, paralelne s vytváraním jednotnej školskеј terminológie tím pracuje na zhromažďovaní údajov a na vypracovaní dvojjazyčného školského pedagogického slovníka.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili: Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov, Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva, Dr. Anna Makišová, profesorka na Filozofickej fakulte – oddelení slovakistiky, Mariena Korošová, redaktorka v Ústave pre učebnice, Milina Križanová, prekladateľka slovenčiny vo výslužbe, Patrik Malina, riaditeľ Základnej školy 15. októbra v Pivnici a Svetlana Zolňanová, členka NRSNM a koordinátorka VPV NRSNM.

Členovia tímu analyzovali spracované termíny a pokračovali v zhromažďovaní ďaľších školských termínov, ktoré majú tvoriť obsah srbsko-slovenského slovníka školskej terminológie. Vypracovanie jednotnej školskej terminológie a slovníka školských termínov je viacročný proces, ktorý je prostriedkom výkonu zaručených práv a prostriedkom na splnenie nevyhnutných podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440