This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

 

b_754_494_16777215_0_0_images_aus_Kurz-v-Modre.jpg
 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave každoročne organizuje Odborný metodický kurz pre slovenských učiteľov v zahraničí. Tohtoročný týždňový kurz prebiehal od 16. do 20. apríla v študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre – Harmónii. Finančne ho podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v súlade s Koncepciou vlády Slovenskej republiky.
Na kurze sa zúčastnilo 40 frekventantov, a to učitelia materských škôl, učitelia základných škôl na prvom stupni, učitelia slovenského jazyka na druhom stupni a vedúci pedagogickí pracovníci. Najpočetnejší boli účastníci zo Srbska – 26, z Maďarska boli siedmi a z Rumunska tiež siedmi. Výhodou tohto odborného zdokonaľovania je, že účastníci zo Srbska absolvovaním kurzu získali akreditované hodiny, ktoré sú platné v našom štáte.
Účastníci kurzu absolvovali odborné prednášky prispôsobené cieľovým skupinám, ale pobudli aj na praxi v dvoch školách v Bratislave: v Základnej škole na Tbiliskej ulici a v ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského. Tu mali príležitosť vidieť uplatnenie niektorých  inovačných metód, ako aj prácu s interaktívnou tabuľou. Súčasťou kurzu boli aj doplnkové a mimovyučovacie aktivity, ako sú cvičenie s hudbou Zumba a exkurzia po Bratislave. Pri tejto príležitosti účastníci navštívili hrad Devín, Bratislavský hrad, Židovský pamätník, Dóm sv. Martina, Panskú ulicu, Hviezdoslavovo námestie a divadlo, Hlavné námestie a Starú radnicu, Michalskú ulicu a Michalskú bránu.
Vlasta Folťanová

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440