This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Nadlak-okt.jpg

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t.r. Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
 Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta Huszáriková a PeadDr. Svetlana Zolňanová.
 Sobotňajší deň potom prebiehal v rámci odborného rokovania. Prvá časť bola venovaná prednáškam Doc. Dr. Michala Babiaka, CSc. Z Filozofickej fakulty UK v Bratislave na tému Slovenská dolnozemská literatúra a jej miesto v národnom a nadnárodnom kontexte a Mgr. Martina Paljeseka tiež z bratislavskej Filozofickej fakulty na tému Zobrazovanie zla v súčasnom umení: čo s detským recipientom? Nasledovala diskusia na dané témy a po prestávke potom aj druhá časť odborného rokovania, prednášky samotných účastníkov tohto stretnutia. Básnik, učiteľ chémie a zároveň aj predseda spoločnosti Ivana Krasku z Nadlaku Miroslav Ambruš predstavil a ponúkol knihu Dagmar Márie Anoca – Slovenská literatúra v Rumunsku; na tému Dolnozemská spolupatričnosť a čo s ňou? hovoril profesor Ján Kukučka z Nadlaku; ako sa píše učebnica z Dejín a kultúry Slovákov v Maďarsku hovoril profesor Michal Lászik; Mariena Korošová predstavila prítomným ako vyzerajú záverečné skúšky po skončení základnej školy v Srbsku; správy o novinkách v novom školskom zákone v Rumunsku podala aj inšpektorka školstva Tímarová; profesorka Zlatica Lisková zo Sarvašu predstavila ich školský časopis Ozveny 2; príspevok o zastúpenosti slovenských vojvodinských autorov v Čítankách predniesla profesorka slovenčiny a spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová; Pavel Huszárik z Nadlaku hovoril o učebniciach a učebných pomôckach; PaedDr. Svetlana Zolňanová hovoriac o literatúre Márie Kotvášovej Jonášovej predstavila viacero metód spracovania jej diel v školskej praxi a na záver Edita Pečeňová z Maďarska prednášala na tému Aké moderné poslanie môže mať jedna národnostná inštitúcia. Otvorená bola diskusia aj k týmto prednáškam.
 Korunou sobotňajšieho dňa bolo divadelné predstavenie KUS-u Zvolen z Kulpína pod názvom Frajerčenia na Tretej ulici v réžii Michala Babiaka, ako aj záver strenutia a večera v budove Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Dohodnuté bolo, že nasledovné, tretie takéto stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov sa uskutoční o rok, tentoraz u nás, vo Vojvodine.
 II. stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v Nadlaku z Vojvodiny sa zúčastnili: PaeDr. Svetlana Zolňanová, Mariena Korošová, Mária Kotvášová-Jonášová, Mária Andrášiková, Zuzana Lenhartová, Vladislava Lovásová a Jaroslava Števková.
        Vladislava Lovásov

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440