This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Podpisovanie Dolnozemskej dohody

V piatok 11. októbra 2019 v školskej knižnici Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní prediskutovali štádium prípravy ďalších 19 spoločných projektov medzi Slovákmi v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2020, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí .

V mene Asociácie slovenských pedagógov Dolnozemskú dohodu podpísala predsedníčka Mária Andrášiková.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440