This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Makovicka 1

Jesenný novembrový deň, keď všetci máme víkendovú chvíľu na oddych od školských záväzkov, a keď škola zvyčajne tichom odzváňa, toto sobotňajšie ráno aula školy kypela detskou veselosťou.
Naši priatelia i tohto roku pricestovali do našej školy na výtvarné podujatie - jubilejnú dvadsiatu detskú kolóniu Makovička.

Makovicka 2

Na úvod prítomným sa prihovorila riaditeľka školy Vlasta Verleová, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Vladimír Valentík, ktorý vo svojom príhovore hovoril o začiatkoch Makovičky. Srdečne sme privítali i učiteľa na dôchodku Milana Vereša, ktorý spolu s učiteľom Ivanom Križanom sa podieľali na založení Makovičky.
Žiakom z Kulpína, Maglića, Hložian, Pivnice, Selenče, Kysáča, zo Starej Pazovy a domácim žiakom v aule školy boli sprístupnené dva druhy tvorby. Grafiku tlače z plochy - monotýpia, žiakom sprístupnila učiteľka výtvarnej kultúry Emília Valentíková - Labátová. Najprv si žiaci vyskúšali ornamentiku, ktorú pozorovali cez kaleidoskop. Nasledovala spoločná práca, ktorú robili technikou suchého pastelu na dlhom papierovom páse, ktorý bol rozprestretý na podlahe auly školy. Uvoľnení žiaci sediac, alebo ležiac na žinienkach, vytvorili skvelé práce. Monotýpiu si vyskúšali mnohokrát a tak vytvorili množstvo nádherných prác. Nedali sa zastaviť iba na jednom pokuse, ale skúšali obe techniky na osobitných povrchoch odznova a odznova, takže prác z kolónie pribudlo omnoho viacej, ako to zvyčajne býva. Učitelia, ktorí priviedli svojich žiakov na Makovičku, spoločne sa podieľali na práci so žiakmi.

Makovicka 3

Pri príležitosti osláv jubilejnej dvadsiatej kolónie a na riaditeľkinu iniciatívu, škola zabezpečila potrebný výtvarný materiál i pre učiteľov. Žiaľ, za taký krátky čas práca dospelých výtvarníkov sa nezakončila, ale sa dohodli, že pri prvej príležitosti spoločnú prácu ukončia a ňou zaznamenajú toto veľkolepé jubileum Makovičky.
Celých dvadsať rokov petrovská škola spolupracuje s cezpoľnými školami a tak sa na našej kolónii pravidelne zúčastňujú výtvarníci, ktorí sú zároveň i pedagógovia Ján Agársky (staropazovská škola), Michal Ďurovka (kysáčska škola), Verica Tanackovićová (kulpínska a pivnická škola), Miško Bolf (selenčská, hložianska a petrovská škola). Všetci títo učitelia ochotne z roka na rok spolu so svojimi žiakmi prichádzajú na Makovičku.

Makovicka 4

Výtvarná kolónia Makovička sa i tento jubilejný rok úspešne zrealizovala a to vďaka tvorivosti žiakov, ochoty učiteľov a pracovníkov petrovskej školy a úsiliu koordinátorky Zuzane Maglovskej. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí každoročne podporujú a finančne prispievajú k realizácii Makovičky. Rokmi výtvarnú kolóniu Makovička podporujú NRSNM, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, ASP, veľkoobchod Univerzal z Nového Sadu a samozrejme Základná škola Jána Čajaka.

Koordinátorka žiackej výtvarnej kolónie Makovička
učiteľka výtvarnej kultúry Daniela Triašková

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440