This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

zasadal_aktiv_avgust_2016_003.jpg

V pondelok 29.8. 2016 v zborovni školy sa prvýkrát stretli učitelia a kolegovia dvoch menšinových príslušností, slovenskej a rusínskej. Cieľ ich stretnutia bola problematika týkajúca sa vyučovania týchto dvoch jazykov na základných a stredných školách. Pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovali Národnostná rada spolu s Asociáciou slovenských pedagógov a Aktívom učiteľov rusínskeho jazyka pod názvom Postavenie materinského jazyka nacionálnych menšín vo Vojvodine, prítomní hovorili o svojich problémoch, skúsenostiach a až aj o nepríjemnostiach, s ktorými sa stretajú a zápasia.

Zasadanie okrúhleho stola sa zakončilo v dohovore, že sa o uzáveroch oboznámi Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja a Koordinácia národnostných rád nacionálnych menšín vo Vojvodine. Taktiež je dohodnuté žiadať v republikovom Výbore pre osvetu a Výbore pre ľudské a menšinové práva rozpravu na tému Postavenie materinského menšinového jazyka v školách.

zasadal_aktiv_avgust_2016_002.jpg

zasadal_aktiv_avgust_2016_004.jpg

Po zasadnutí domáci zorganizovali obchádzku Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom a Glériu Zuzky Medveďovej.

Anna Speváková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440