This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_10_mladi_dolnozemci_mlady_dolnozemci-01.JPG

V nadväznosti na minuloročné stretnutie slovenských dolnozemských žiakov v piatok 16. septembra 2016 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci prebiehal druhý ročník spoločného dolnozemského výchovno-vzdelávacieho projektu pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Seminár, čiže  tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti boli určené žiakom druhého stupňa základných škôl, od šiesteho po ôsmy ročník.Na ňom sa zúčastniližiaci a učitelia slovenčiny zo základných škôl z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), z Iloka (Chorvátsko) a domáci žiaci a učitelia. Seminára sa zúčastnilo úhrne 36 žiakov.

V spoločnosti petrovských žiakov vo štvrtok večer v aule petrovskej školy bol zoznamovací žúr a pobavenie, ktoré prichystali aktivisti združenia YMCA Serbia. Potom si domáci žiaci hosťujúcich žiakov vzali domov na nocľah.

V piatok ráno v zborovni petrovskej školy všetkých účastníkov seminára privítala úradujúca riaditeľka základnej školy Vlasta Werleová, ktorá im predstavila školu, a potom  sa všetci spolu vybrali na obchôdzku jej areálu.

Po zoznámení sa s prácou v škole a po krátkych ukážkach z bežných vyučovacích hodín, zo školských lavíc žiaci sa premiestnili do tvorivých dielní, do sveta fantázie  a rozprávky. Pre seminaristov nasledovali tri tvorivé dielne s témou spracovania slovenských ľudových rozprávok na hodine slovenčiny, angličtiny a výtvarnej kultúry. V dielňach so žiakmi pracovali učiteľky v petrovskej základnej škole, ktoré sa postarali o to, aby dielne mali profesionálnu úroveň a aby pre žiakov bolo zábavné a zážitkové. Zámerom dielní bolo motivovať mladých dolnozemcov tak, aby intezívnejšie získali slovnú zásobu zo slovenskéh jazyka, vhodne a tvorivo ju používali a vylepšovali si svoje vyjadrovacie schopnosti.

Po spoločnom obede  žiaci v sprievode svojich učiteliek navštívili niektoré z petrovských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Obzreli si Gymnázium Jána Kollára a žiacky domov, Galériu Zuzky Medveďovej, najstarší dom a zastavili sa v parku pri buste Mateja Čániho.

Piatkové pracovné stretnutie bolo zamerané na udržiavanie a rozvoj jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity dolnozemských žiakov a jedným z možných spôsobov, ako získať a rozvíjať hrdosť z dolnozemskej spolupatričnosti a skvalitňovať slovenskú dolnozemskú súčinnosť žiakov a učiteľov.

Sekundárnou cieľovou skupinou projektu boli slovenskí dolnozemskí učitelia, ktorí spolu so svojimi žiakmi pricestovali do Petrovca. Kým sa žiaci  priatelili a pracovali v dielňach, zatiaľ ich učitelia si navzájom vymieňali skúsenosti a obohacovali svoju padagogickú prax.

Tohtoročný 2. ročník stretnutia mladých dolnozemcov prispel k tomu, aby sa slovenskí žiaci z Dolnej zeme už v mladom veku spoznávali, nadväzovali kontakty a upevňovali priateľstvá. Zároveň si posilnili jazykové a národné povedomie.

Druhý ročník seminára Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) zrealizovala Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci so Základnou školou Jána Čajaka v Petrovci za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcch v zahraničí.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

 

Mária Andrášiková

autorka projektu

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440