This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2016_10_mladi_dolnozemci_mlady_dolnozemci-01.JPG

V nadväznosti na minuloročné stretnutie slovenských dolnozemských žiakov v piatok 16. septembra 2016 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci prebiehal druhý ročník spoločného dolnozemského výchovno-vzdelávacieho projektu pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Seminár, čiže  tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti boli určené žiakom druhého stupňa základných škôl, od šiesteho po ôsmy ročník.Na ňom sa zúčastniližiaci a učitelia slovenčiny zo základných škôl z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), z Iloka (Chorvátsko) a domáci žiaci a učitelia. Seminára sa zúčastnilo úhrne 36 žiakov.

V spoločnosti petrovských žiakov vo štvrtok večer v aule petrovskej školy bol zoznamovací žúr a pobavenie, ktoré prichystali aktivisti združenia YMCA Serbia. Potom si domáci žiaci hosťujúcich žiakov vzali domov na nocľah.

V piatok ráno v zborovni petrovskej školy všetkých účastníkov seminára privítala úradujúca riaditeľka základnej školy Vlasta Werleová, ktorá im predstavila školu, a potom  sa všetci spolu vybrali na obchôdzku jej areálu.

Po zoznámení sa s prácou v škole a po krátkych ukážkach z bežných vyučovacích hodín, zo školských lavíc žiaci sa premiestnili do tvorivých dielní, do sveta fantázie  a rozprávky. Pre seminaristov nasledovali tri tvorivé dielne s témou spracovania slovenských ľudových rozprávok na hodine slovenčiny, angličtiny a výtvarnej kultúry. V dielňach so žiakmi pracovali učiteľky v petrovskej základnej škole, ktoré sa postarali o to, aby dielne mali profesionálnu úroveň a aby pre žiakov bolo zábavné a zážitkové. Zámerom dielní bolo motivovať mladých dolnozemcov tak, aby intezívnejšie získali slovnú zásobu zo slovenskéh jazyka, vhodne a tvorivo ju používali a vylepšovali si svoje vyjadrovacie schopnosti.

Po spoločnom obede  žiaci v sprievode svojich učiteliek navštívili niektoré z petrovských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Obzreli si Gymnázium Jána Kollára a žiacky domov, Galériu Zuzky Medveďovej, najstarší dom a zastavili sa v parku pri buste Mateja Čániho.

Piatkové pracovné stretnutie bolo zamerané na udržiavanie a rozvoj jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity dolnozemských žiakov a jedným z možných spôsobov, ako získať a rozvíjať hrdosť z dolnozemskej spolupatričnosti a skvalitňovať slovenskú dolnozemskú súčinnosť žiakov a učiteľov.

Sekundárnou cieľovou skupinou projektu boli slovenskí dolnozemskí učitelia, ktorí spolu so svojimi žiakmi pricestovali do Petrovca. Kým sa žiaci  priatelili a pracovali v dielňach, zatiaľ ich učitelia si navzájom vymieňali skúsenosti a obohacovali svoju padagogickú prax.

Tohtoročný 2. ročník stretnutia mladých dolnozemcov prispel k tomu, aby sa slovenskí žiaci z Dolnej zeme už v mladom veku spoznávali, nadväzovali kontakty a upevňovali priateľstvá. Zároveň si posilnili jazykové a národné povedomie.

Druhý ročník seminára Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) zrealizovala Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci so Základnou školou Jána Čajaka v Petrovci za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcch v zahraničí.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

 

Mária Andrášiková

autorka projektu

Články z archívy 

 • 30 jún 2019
  26. januára2018 sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k...
 • 20 december 2010
  - 15. mája 2010 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch – zasadnutie AUS...
 • 17 november 2020
  Ma(s)kovička
  V sobotu 7. novembra od rána v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa zoskupovali žiaci a ich pedagógovia nielen z Petrovca, ale aj z okolia....
 • 27 marec 2020
  Dejiny a vývin jazyka Podstatné mená - rod, číslo, pád Pravopis Prídavné mená - rozdelenie
 • 11 september 2018
  Seminár pre slovenských učiteľov
  Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostej menšiny pozvali riaditeľov škôl a odborných...
 • 25 november 2011
  Slovenský jazyk – štandardy pre 5. ročník Slovenský jazyk – štandardy pre 6. ročník Slovenský jazyk – štandardy pre 7. a 8. ročník
 • 04 apríl 2016
  Z výročného zhromaždenia ASP
  Nové skúšky pre staronové vedenie Koniec pracovnej časti výročného a volebného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov v pondelok 21.marca v...
 • 01 október 2014
  Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka
  V piatok 5. septembra 2014 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene...
 • 06 február 2015
  K vzdelávaniu učiteľov po slovensky
  Vo štvrtok  29. januára 2015 v Bratislave sa stretli predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440