This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-01.jpg

V nadväznosti na predchádzajúce semináre pre žiakov z rozličných základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v sobotu 5. novembra 2016 petrovská škola privítala účastníkov jeho 8. ročníka, ktorý odznel na tému Vyčarené čaro ľudových rozprávok.

Do tejto výchovno- vzdelávacej akcie bolo angažovaných 52 žiakov z desiatich vojvodinských základných škôl: z Kulpína, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy a Petrovca. Žiaci pracovali v troch tvorivých dielňach, do ktorých sa prihlásili podľa vlastných afinít. V literárnej dielni žiaci tvorili moderné rozprávky pod dozorom učiteľky Vesny Valihorovej-Filipovićovej. V dramaticke dielni žiaci spolu s učiteľkou Jarmilou Pantelićovou robili dramatizáciu pripravenej predlohy Soľ nad zlato a vo výtvarnej, ktorú na starosti mali traja učitelia Daniela Triašková, Elena Lončárová a Michal Ďurovka sa robili bábky – postavy bábkového divadla.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-02.jpg

Výtvorom tvorivých dielní bolo bábkové divadielko Soľ nad zlato, ktoré si do auly petrovskej školy prišli pozrieť i ďalší žiaci. Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom a ústredie Matice slovenskej v Srbsku.

Aj tentoraz je dôraz na vylepšovaní vyjadrovacích schopností a zároveň na prehlbovaní kladného vzťahu k slovenskej literatúre, konkrétne k ľudovej slovesnosti. Ďalším pokladom týchto žiackych stretnutí sú nové spontánne priateľstvá.

8. ročník seminára pre žiakov sa realizoval vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

autorka a koordinátorka projektu

Mária Andrášiková

FOTOZÁBERY

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-03.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-04.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-05.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-06.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-07.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-08.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-09.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-10.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-11.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-12.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-13.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-14.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-15.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-16.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-17.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-18.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-19.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_caro-ludovych-rozpravok-20.jpg

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440