This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Najlepším aj špeciálny darček

Do svojich úspešnejších akcií v roku 2009 Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci právom si zaradí aj Republikovú súťaž zo slovenského jazyka, ktorá tu prebiehala v sobotu 9. mája. Okrem tej súťažnej dimenzie mala aj edukatívu a zábavnú zložku.
 V otváracom ceremoniáli predovšetkým žiakov, ktorí sa vďaka svojím vedomostiam z materinského jazyka dostali až na najvyššiu priečku súťaže v Srbsku, ale aj pedagógov a hostí, privítal a oslovil Ján Brna, riaditeľ hostiteľskej ZŠ. O význame podujatia a jeho prínose k zveľadeniu slovenčiny na týchto priestoroch hovorila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a súťaž otvorila Gorica Jančićová, predstaviteľka Republikového ministerstva osvety, ktoré finančne podporilo toto podujatie. V primeranom kutúrno-umeleckom programe na školský život cez žiacke okuliare pomohli nám nakuknúť členovia žiackeho orchestra, chóru, a pravdaže recitátori a mladí divadelníci.

 Vsúťaži zo slovenského jazyka sa vzápätí vyskúšalo 32 žiakov, a to z Pivnice, Kysáča, Hložian, Petrovca, zo Selenče, z Padiny, Kovačice, Aradáča a Jánošíka. Určenú bodovú hranicu pre republikovú súťaž nedosiahli najlepší siedmaci a ôsmaci na medziobecnej súťaži v Starej Pazove, a tak táto súťaž odznela bez žiakov zo Sriemu. Kým žiaci v učebniach petrovskej školy vypĺňali testy ich pedagógovia boli v zborovni na zasadnutí Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine. Okrem zo spomenutých deviatich prostredí, z ktorých prišli súťažiaci žiaci, boli tu aj profesorky z Kulpína a zo Silbaša. Profesorka Mária Andrášiková, predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny, do tohto zasadnutia zaradila informáciu o vydaných a pripravovaných slovenských učebniciach, informáciu o dvoch zaslaných projektoch Aktívu, analýzu učebnice zo slovenského jazyka pre 6. ročník a dve ukážkové hodiny. Pedagógov slovenčinárov osobitne pozdravila aj Viera Boldocká, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov, o aktualitách vo vydávaní slovenských učebníc a o ponuke titulov z domáceho čítania hovorili Mariena Korošová a Alena Pešková z Ústavu pre vydávanie učebníc, o šiestackej učebnici zo slovenského jazyka sa zmienila Viera Papová, profesorka z Pivnice, ukážkové hodiny mali Mária Andrášiková (o netradičnom spracovaní vybraných slov) a Vesna Valihorová-Filipovićová (o systematizácii slovných druhov). Ale predovšetkým aj toto zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny vyznelo ako družná výmena skúseností z praxe.
 Žiaci dovtedy absolvovali nielen vypĺňanie testov, ale aj návštevu Gymnázia Jána Kollára a žiackeho domova. Ich práce kontrolovala komisia v zložení: predseda prof. Dr. Michal Týr a členovia doc. Dr. Anna Makišová, Jasna Uhláriková, Zuzana Týrová, Mariena Korošová a Alena Pešková. V slávnostnom vyhodnotení v mene komisie A. Makišová vyhlásila, že členovia komisie sú s výsledkami spokojní. Najšťastnejší zo svojho úspechu boli títo žiaci: v kategórii siedmakov Miroslava Šimovičová z Petrovca (1. miesto), Mirka Maja Kámaňová z Pivnice (2. miesto) a Marián Nemček z Padiny (3. miesto); v kategórii ôsmakov Jaroslava Slavková z Petrovca (1. miesto), Jasna Strišková z Aradáča (2. miesto), Marta Šimáková z Padiny (2. miesto) a Lívia Lekárová zo Selenče (3. miesto). Títo siedmi žiaci sa vzápätí od S. Zolňanovej dozvedeli, že okrem vecných darčekov dostali aj pobyt na 1. Detskej univerzite, ktorú od 27. júla do 4. augusta t.r. v Banskej Bystrici pre vynikajúcich žiakov organizuje tamojšia Univerzita Mateja Bela a finančne kryje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.         Anna Francistyová, redaktorka Hlasu ľudu
           (HLAS ĽUDU, 16. mája 2009, s. 25)
 

FOTOZÁBERY z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽE
šk. rok 2008/2009

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-049.jpg
V otváracom príhovore - Ján Brna, riaditeľ školy, PaeDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Gorica Jančićová, predstaviteľka Republikového ministerstva osvety

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-050.jpg
Žiacky orchester ...

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-051.jpg
a chór v kultúrno-umeleckom programe na školský život cez žiacke okuliare.

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-156.jpg
Najlepší slovenčinári v učebni slovenčiny

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-157.jpg
Slovenčinu máme v malíčku ...

 

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-061.jpg
Najúspešnejší žiaci so svojími profesorkami a organizátormi súťaže

Kým žiaci v učebniach vypĺňali testy ich pedagógovia boli v zborovni
b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-053.jpg


na zasadnutí Aktívu učiteľov slovenčiny...

b_754_494_16777215_0_0_images_foto_aus-foto-052.jpg
informácie, aktuality, ukážkové hodiny... ale predovšetkým družná výmena skúseností z praxe...

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440