This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Elektronicka triedna kniha 1

V piatok 27. septembra 2019 o 15. hodine v zborovni ZŠ Jána Čajaka v Petrovci Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci s petrovskou základnou školou zorganizovala okrúhly stôl na tému (Ne) záujem o elektronickú triednu knihu vo svojom materinskom jazyku.

Pozvanie na okrúhly stôl prijali učitelia a riaditelia z deviatich základných (Petrovec, Kulpín, Pivnica, Hložany, Kovačica, Stará Pazova, Lug, Padina, Laliť) a z troch stredných škôl (Petrovec, Kovačica, Nový Sad) s vyučovacím jazykom slovenským, predstavitelia NRSNM, predsedovia a členovia Výboru pre vzdelávanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, predstavitelia z Oddelenia pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade, predstavitelia MSS a iní, ktorí majú záujem o slovenské menšinové školstvo vo Vojvodine v Srbsku. Okrúhly stôl moderovali Mária Andrášiková, predsedníčka ASP a Tatiana Naďová, extérna poradkyňa Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja.

Účastníci a účastníčky okrúhleho stola prezentovali svoje predstavy, návrhy a riešenia na základe vlastných poznatkov a skúseností. Za cieľ si určili zmapovať situáciu v našich slovenských školách, čiže v akej miere sa elektronická triedna kniha používa v našich školách, ale s prízvukom na slovenčinu. Skonštatované je, že elektronická triedna kniha nie je v úplnosti prispôsobená slovenčine, zvlášť ide o neadekvátny preklad termínov. Taktiež v našich školách potrebujeme odborný preklad, adekvátnu školskú terminológiu a preto záverom okrúhleho stola je zaslať iniciatívu na NRSNM, aby sa formoval tím ľudí, ktorí budú pracovať na odbornej terminológie, tím, ktorý  zladí termíny a vytvorí jednotnú školskú terminológiu. V pokračovaní sa hovorilo o nerovnakom postoji štátnej školskej inšpekcie z hľadiska zachovania slovenskej identity a z hľadiska našich ústavných práv, o preklade výkonov a vzdelávacích štandardov z odborných predmetov a o zachovávaní a zveľaďovaní slovenského menšinového školstva vo Vojvodine v Srbsku.

Diskusia na okrúhlom stole bola konštruktívna a podnetná. Projekt na okrúhly stôl finančne podporil  Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

Elektronicka triedna kniha 2

Elektronicka triedna kniha 3

Elektronicka triedna kniha 4

Elektronicka triedna kniha 5Elektronicka triedna kniha 6

 

 

-> Zoznam účastíkov Okrúhleho stola

 

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440