This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Podpisovanie zmlúv v oblasti vzdelávania v NRSNM

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Súbeh bol uzavretý 31. mája. Komisia v zložení Tatiana Naďová predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, Miluška Kolárová členka Výboru pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová členka Výkonnej rady pre vzdelávanie a Libuška Lakatošová predsedníčka NRSNM hodnotila 19 žiadostí, z ktorých sa finančne rozhodla podporiť 11.

Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18. hodine v priestoroch NRSNM bolo slávnostné podpisovanie zmlúv, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia škôl a združení (pre ASP predsedníčka Mária Andrášiková) ako aj Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a Svetlana Zolňanová členka Výkonnej rady pre vzdelávanie.

ZDROJ: www.rada.org.rs

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440