This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................242.013,37 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................50.000,00

Pokrajinský sekretariat.....................................................100.000,00

Národnostná rada..............................................................270.000,00

Ministerstvo osvety...........................................................300.000,00

                                  Úhrne realizované príjmy:...............962.013,37

Rozhraničene prijmy za nasledovne obdobie ...................300.000,00

                                  Prijmy pre vyučtovanie periodu.....662.013,37

Výdavky:

Didaktický, kancelársky a iný materiál..................................63.551.78

Drobný inventar...................................................................115.580,00

Trovy úhrad cestovných výdavkov......................................325.344,78

PTT trovy...............................................................................27.854,88

Trovy internetu.......................................................................50.000,00

Trovy reprezentácie(strava účastnikov seminárov).................18.244,93

Trovy ostatných služieb..........................................................74.000,00

Bankové trovy.........................................................................22.713.10

Trovy poplatkov........................................................................4.560,22

Negatívne menové rozdiely......................................................... 770.91

                                 

Úhrne realizované výdavky:..........702.620,60

 

Deficit (strovené prostriedky z minulého obdobia)................40.607.23

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440