This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-01.jpg
 V nedeľu 19. mája v Základnej škole 15. októbra v Pivnici bola republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 39 žiakov z jedenástich základných škôl. Organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Koordinátormi boli profesori pivnickej školy Zuzana Valentíková a Patrik Malina. Súťaž otvorila Miroslava Šolaja, náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Báčska Palanka.
 Kým žiaci robili testy, v pivnickej škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny, ktorého predsedníčkou je Mária Andrášiková. Vesna Kámaňová z Pivnice v prednáške Umelecký prednes poézie a prózy hovorila, ako postupovať v práci s recitátorom. Zuzana Lenhartová z Kovačice informovala o webovej stránke vo svetle príprav na záverečné skúšky pre ôsmakov . Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prezentovala program na elektronické vysvedčenie a Alena Pešková z Ústavu pre učebnice podala zoznam kníh pre školy.
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-02.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-03.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-04.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-05.jpg
 
 V aule školy bola nainštalovaná výstava Spolku žien z Pivnice Izba v minulosti a v slávnostnej sieni sa primeraným programom predstavili pivnickí žiaci. Neľahkú prácu v hodnotení žiackych testov mala porota v zložení Dr. Anna Makišová (predsedníčka), Mr. Zuzana Týrová, Mr. Jasna Uhláriková, Mariena Korošová a Alena Pešková. Najlepšie boli siedmačky Hana Čížiková (1. miesto) z Kovačice, Rebeka Majdlíková (2. miesto) z Padiny a tretie miesto si rozdelili Katarína Rumanová zo Starej Pazovy a Anna Pálenkášová z Padiny. Odmenené ôsmačky boli Iva Mojovićová (1. miesto) zo Starej Pazovy, Tabita Vágalová (2. miesto) a Marína Imreková (3. miesto) obe z Pivnice. Riaditeľka pivnickej školy Tatiana Naďová odovzdala darčeky odmeneným žiačkam, každej škole, kvetmi sa odvďačila profesorkám slovečiny Vierke Papovej a Vesne Kámaňovej, ako aj štyrom pivnickým žiačkam, ktoré sa zapojili do súťaže v školskom roku 2012/2013: M. Imrekovej, T.Vágalovej, Kristíne Vinkoviťovej a Želke Žihlavskej.
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-06.jpg
Odmenení žiaci pobudnú na 10-dňovom pobyte na Detskej krajanskej univerzite v Banskej Bystrici v dňoch 5. až 15. júla. Organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré v spolupráci s NRSNM finančne podporí cestu a pobyt. Finančne prispeje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Republikovú súťaž podporili Zhromaždenie obce B. Palanka, Filozofická fakulta v N. Sade  - Oddelenie slovakistiky, Ústav pre učebnice v N. Sade, a z Pivnice: MS, Spolok žien, cirkrvný zbor, Ochotnícke divadlo Janka Čemana, SKUS Pivnica a početní rodičia. Tento perfektný nedeľný deň si zaslúžil tú najlepšiu známku.
 
Jaruška Ferková
25. 5. 2013 • 21 /4544/ • HLAS ĽUDU, s. 31.
 
FOTOZÁBERY Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽI
Školský rok 2012/2013
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-07.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-08.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-09.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-10.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-11.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-13.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-14.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-15.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_rep-sutaz-16.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440