This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Sebaidentifikacia 1

V stredu 21. októbra 2020 v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov v petrovskej škole pobudol päťčlenný tím (PhDr. Zuzana Drugová, Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová, Dr. sc. Sandra Kralj-Vukšić, Dr. Jasna Uhláriková a Dr. Anna Makišová), ktorý odprezentoval medzinárodný projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (JaSom).

Projekt realizuje Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v rámci programu Erasmus+ s partnermi z Banskej Bystrice (Metodické centrum Univerzity Mateja Bela - hlavný koordinátor), z Našíc (Slovenské kultúrne centrum) a z Bodonoša (Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka).

Cieľom projektu je vytvoriť didaktickú príručku pre učiteľov, ktorá bude v rámci jednotlivých oblastí zameraná na rozvíjanie jazykového, národného a kultúrneho povedomia u detí. V súvislosti s týmto predstaviteľky medzinárodného projektu oslovili a vyzvali na spoluprácu učiteľov slovenčiny, hudobnej kultúry, dejepisu, ale aj iných, ktorým táto tematika je zaujímavá.

Prezentácie sa zúčastnili úradujúca riaditeľka petrovskej školy Zdenka Dudićová, Mária Andrášiková (predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov), Vesna Valihorová-Filipovićová, Jarmila Pantelićová, Ján Benda, Daniela Triašková, Jaroslav Lekár a Olivera Popadićová.

Mária Andrášiková

Sebaidentifikacia 2

Sebaidentifikacia 3

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440