This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Z činnosti Aktívu učiteľov náboženstva
U nás priekopnícke podujatie
 
Pod krovom Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch v sobotu 16. marca sa konala 1. Biblická olympiáda. Spolu 31 žiakov zo 17 základných škôl (5. – 8. tried), ktorí majú náboženstvo ako voliteľný predmet po slovensky, súťažili v oblasti poznania časti Biblie. Prvé miesto rovnocenne obsadili Martin Lomen zo Starej Pazovy a Anna Mareková z Jánošíka, na 2. zakotvili dve Hložančanky: Kristína Šranková a Timea Kopčoková; na 3. sa umiestnili: Emília Benčíková, Anna Greksová (obe z Aradáča) a Karolína Bažíková z Lugu.
Po prívete riaditeľky Kataríny Zimovej, v mene výboru 1. Biblickej olympiády účastníkov privítal hložiansky kňaz Jaroslav Kopčok. Okrem súťažiacich prítomní boli aj ich učiteľky a učitelia, farári, senior báčsky Vladimír Valent a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová. Jaroslav Kopčok v príhovore ozrejmil cieľ tejto svojráznej olympiády:
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_asp_2013_12biblickaodmeneni.jpg
Najúspešnejší súťažiaci 1. Biblickej olympiády
 
– Chceme podnietiť vás, mladých ľudí, aby ste čítali Bibliu. Je veľmi stará kniha, ale nie je knihou, ktorá dnešnému modernému človekovi nemá čo povedať. Chceme, aby ste si ju obľúbili, aby ste z nej čo najviac prečítali, aby ste si osvojili hlboké nadčasové pravdy, ktoré v nej nachádzame, aby mohla formovať vaše budúce životy.
Úspešné výkony súťažiacim žiakom popriala aj Svetlana Zolňanová, ktorá o. i. podčiarkla:
– Tým, že sa náboženstvo dostalo do škôl, urobili sme o krôčik ďalej; tým, že dnes bude prebiehať prvá Biblická olympiáda a budete súťažiť rovnoprávne ako zo všetkých iných predmetov, považujem, že aj náboženstvo sa stáva rovnocenné so všetkými inými predmetmi, ktoré sa v škole vyučujete. Vzdelávajúce inštitúcie, akými sú školy a Výbor pre informovanie NRSNM vždy budú nápomocnou rukou.
Prv než modlitbou otvoril 1. Biblickú olympiádu, senior báčsky Vladimír Valent odovzdal účastníkom pozdravy biskupa SEAVC Samuela Vrbovského. V krátkom prejave o. i. podotkol:
– Môžeme si možno spomenúť na to, že kedysi evanjelická cirkev bola tá, ktorá organizovala základnú výučbu detí v našich dedinách. Ďakujeme Pánovi, že sme sa zase vrátili do priestorov základnej školy. Olympiáda je v znamení Božieho slova. Vieme, že sa začína zažíhaním ohňa; pán farár asi oheň nepripravil, ale ja vám prajem, aby tu v tejto chvíli prebýval Duch Svätý a aby vám rozžal oheň lásky a nádeje, aby ste všetci úspešne zdolali to, čo je pred vami.
V rámci otváracieho programu vystúpila cirkevná mládež z Hložian a Báčskeho Petrovca. Spevácka a hudobná skupina, tiež huslistka Marína Cerovská pod vedením petrovského kantora Janka Siromu predviedli duchovné piesne. Básne zarecitovali hložianske žiačky Martina Dudášová a Daniela Kukučková. Po programe sa súťažiaci už venovali riešeniu testov, a to v troch tematických skupinách: Viera (jej symbolom je kríž), Nádej (kotva) a Láska (srdce). Po spoločnom obede kňaz Jaroslav Kopčok oznámil výsledky súťaže a všetkým účastníkom sa ušli zaslúžené potlesky, vecné darčeky a diplomy.
Juraj Bartoš
23. 3. 2013 • 12 /4535/ • HLAS ĽUDU, s.18
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440