This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

SLOVENČINÁRI O SVOJICH PROBLÉMOCH

3ziacky-seminar-1.jpg

Kým žiaci tvorili v učebniach slovenčiny a hudobnej kultúry profesorky si v zborovni usporiadali zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. V spontánnej diskusii sa najprv zmienili o záverečnej maturitnej skúške, o skúšobných testoch a o tom, ako žiakov pripravujú v jednotlivých školách. Potom si posvietili na výučbu slovenčiny v 5. ročníku a súhlasili s návrhom M. Andrášikovej, aby na začiatku tohto ročníka žiaci mali vstupný test. Profesor bude mať prehľad s akými vedomosťami každý žiak prišiel z nižších ročníkov a ľahšie sa bude ďalej robiť. Minuloročný spoločný školský časopis Čaroslov dostáva svoje on-line vydanie, a M. Andrášiková vyzvala všetky školy, aby do konca tohto roku zaslali po jeden príspevok, ktorý by ich v tomto časopise prezentoval. 

Záverom sa diskusia rozprúdila ohľadom nespokojnosti učiteľov a žiakov hodnotením prednesov na Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov. Učitelia, ktorí v školách pracujú s recitátormi, sa dožadujú objektívnejšej poroty na súťaži, v ktorej by boli aj odborníci zo Slovenska, prípadne i režiséri, herci, ktorí tiež vedia posúdiť umelecký prednes. Tiež navrhujú organizátorom, aby stanovili viac cien v každej kategórii, prípadne aby sa okrem odmenených žiakov, tých recitátorov, čo si to zaslúžili, verejne aspoň pochválilo.

Anna Francistyová,redaktorka Hlasu ľudu
17.12.2011 ˑ 51/4470/ ˑ HLAS ĽUDU, s. 35

3ziacky-seminar-2.jpg

 

3ziacky-seminar-3.jpg

 

3ziacky-seminar-4.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440