This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v rámci realizácie projektu Kvalitné vyučovanie pre naše školy usporiadali akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 1. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2022 o 14.00 hod. v ZŠ 15. októbra v Pivnici.

Prítomným učiteľom 1. ročníka Svetlana Zolňanová, realizátorka projektu, prezentovala vzdelávacie výkony pre 1. ročník ZŠ  a učebnice zo slovenského jazyka. V pokračovani odborného zdokonaľovania Tatiana Naďová prezentovala svoje skúsenosti so žiakmi 1. ročníka a následne analyzovala kritériá známkovania v tomto ročníku. Na záver nasledovala diskusia.

MA

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440