This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Spolupráca s Národnostnými radami 1

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s národnostnými radami vlašskej, bunjevskej a bosnianskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie učiteľov na tri školské roky na Pedagogickom ústave Vojvodiny.

Dňa 07. októbra 2023 sa na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči konalo akreditované odborné zdokonaľovanie pedagógov pod názvom Poznanie našich národných kultúr.

Cieľom seminára bolo predstaviť pedagógom, ktorí pracujú so žiakmi národnostných menšín, ako možno prvky národnej kultúry zaradiť do vyučovania rôznych predmetov. Príklady dobrej praxe, ako aj výsledky vyučovania a vzdelávania a učebnice v slovenskom jazyku a doplnky k učebniciam predstavili Svetlana Zolňanová, členka Národnostnej rady pre vzdelávanie a koordinátorka pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a Tatiana Naďová, externá poradkyňa na Školskej správe v Novom Sade. Danijela Pejčić a Tatjana Dražilović predstavili časť valašskej národnej kultúry a svoje učebnice valašskej reči s prvkami národnej kultúry. Indira Hadžibuličová predstavila programy, učebnice a prvky národnej kultúry bošniackej menšiny. 27 účastníkov seminára  slovenskej a rusínskej národnostnej menšiny malo možnosť zapojiť sa do rôznych diskusií, prezentovať svoje skúsenosti z praxe a zapojiť sa do kreslenia či výroby súčastí kroja, ktoré mohli použiť v určitých častiach hodiny s objasnením, ktoré časť kroja alebo zvyky s deťmi pracujú aj na tom, ako a pri akých príležitostiach sa nosia určité časti kroja alebo pri akých zvykoch sa určité časti predmetu používajú.

Spolupráca s Národnostnými radami 2

 

Zdroj: www.rada.org.rs

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440