This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Školenie pre našich učiteľov 2

V stredu 16. novembra 2022 sa na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci konalo odborné zdokonaľovanie učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vyučujú na základných školách. V úvodnej časti ukážkovú hodinu prezentovala so svojimi piatakmi externá osvetová poradkyňa pri Školskej správe v Novom Sade a profesorka slovenčiny na tamojšej škole Jarmila Pantelićová.

Po diskusii o samotnej hodine, školenie pokračovalo prezentáciou kritérií o známkovaní, ktoré podala Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Školskej správe v Novom Sade. Na tému záverečných skúšok hovorili Dr. Anna Makišová a Mariena Korošová a celé akreditované stretnutie viedla PaedDr. Svetlana Zolňanová.

Školenie pre našich učiteľov 1


Podujatie za spolupráci Asociácie slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá usporiadala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

ZDROJ: www.rada.org.rs
https://rada.org.rs/skolenie-pre-nasich-ucitelov/

FORMATÍVNE A SUMATÍVNE HODNOTENIE KRITÉRIA HODNOTENIA

FORMATÍVNE A SUMATÍVNE HODNOTENIE, KRITÉRIA HODNOTENIA

 

Slabika

SLABIKA

 

 

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440