This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Odborne zdokonalovanie 01

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci schváleného Kalendára vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovali metodický seminár v dňoch 21. – 22. 10. 2022 pod názvom Podporné aktivity na rozvoj slovenského jazyka.

 Školenie pre 70 učiteľov materských škôl, prvého stupňa základných škôl, učiteľov slovenčiny a slovenčiny s prvkami národnej kultúry sa konalo na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči. Školenie otvorila a škole a účastníkom školenia odovzdala darčeky predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová.

Odborne zdokonalovanie 02

Odborne zdokonalovanie 03

Odborne zdokonalovanie 04

Odborne zdokonalovanie 05

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440