This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Mladi dolnozemci 01

Od 15. – 16. septembra 2022 v petrovskej škole prebiehal v poradí 6. ročník seminára s medzinárodnou  účasťou žiakov a učiteľov z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko) a hostiteľskej petrovskej školy. Úhrnne 30 žiakov a 14 učiteľov sa zúčastnili tohto jedinečného podujatia.

V zborovni petrovskej základnej školy hostí privítala riaditeľka školy Zdenka Dudićová. Hostia potom v sprievode učiteľky Márie Andrášikovej šli na obchôdzku školy, nasledovala účasť hosťujúcich žiakov spolu s domácimi na hodinách dejepisu, zemepisu  a matematiky, desiata a  následne v sprievode riaditeľky Jarmily Vrbovskej návšteva gymnázia a internátu. Po spoločnom obede účinkujúci seminára navštívili Galériu Zuzky Medveďovej, kde im riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová a učiteľka Daniela Marková prostredníctvom dokumentárneho filmu sprítomnili život a dielo Zuzky Medveďovej. To bol vlastne aj podklad dielňam, ktoré boli pre mladých dolnozemcov usporiadané v Knižnici Štefana Homolu a v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Spoločnými silami prostredníctvom troch tvorivých dielní mladí dolnozemci zaznamenali 125. výročie nedožitých narodenín Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej vojvodinskej akademickej maliarky.

Projekt Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) zameraný je na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov. V jeho realizácii zúčastnili sa učitelia: Mária Andrášiková, Daniela Marková, Jarmila Pantelićová, Vesna Valihorová-Filipovićová, Ján Benda, Mária Miljevićová a Mária Pálenkášová-Boldocká.

Nositeľom tohto projektu je Asociácia slovenských pedagógov. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a sčasti aj Obec Báčsky Petrovec.

Mária Andrášiková, autorka projektu

Mladi dolnozemci 02

Mladi dolnozemci 03

Mladi dolnozemci 04

Mladi dolnozemci 05

Mladi dolnozemci 06

Mladi dolnozemci 07

Mladi dolnozemci 08

Mladi dolnozemci 09

Mladi dolnozemci 10

Mladi dolnozemci 11

Mladi dolnozemci 12

Mladi dolnozemci 13

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440